Thi Đua khen thưởng


Số văn bản 42/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/04/2010
Ngày có hiệu lực 01/08/2015
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Cơ quan ban hành Trung ương
Loại văn bản Nghị định
Tài liệu đính kèm
20158185741.doc