Thi Đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
10/QĐ-UBND Về việc khen thưởng Tổ dân phố đạt tiêu chí Tổ dân phố Văn hóa năm 2020, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020, 28/01/2021
180/QĐ-UBND Khen thưởng CBCC tháng 6 27/06/2019
173/QĐ-UBND Khen thưởng hội NCT 30/05/2019
134/QĐ-UBND Khen thưởng hội CCB 04/05/2019
131/QĐ-UBND Khen thưởng CBCC tháng 4 04/05/2019
123/QĐ-UBND Khen thưởng Hội LHTN 25/04/2019
105/QĐ-UBND Khen thưởng CBCC tháng 3 30/03/2019
26/QĐ-UBND Khen thưởng CBCC tháng 1 16/01/2019
01/HD-UBND Xét duyệt hồ sơ Huân chương QKQT và HC chiến sỹ vẻ vang 22/02/2017
99/2014/QĐ-UBND Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND Thành phố về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/12/2014
06/2014/QĐ-UBND Quyết định v/v ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn quận Long Biên 08/10/2014
65/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 01/07/2014
54/2011/QĐ-UBND Quyết định v/v ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội 30/12/2011
23/2010/QĐ-UBND Quyết định v/v ban hành quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" 31/05/2010
21/2010/QĐ-UBND Quyết định v/v ban hành quy định xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/05/2010
22/2010/QĐ-UBND Quyết định v/v ban hành quy chế xét tặng danh hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô" 31/05/2010
42/2010/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 15/04/2010
98/2006/QĐ-TTg Quyết định v/v tặng bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ 05/05/2006