lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
LT 08-UBP Lịch tuần 08-UBND phường Thượng Thanh 17/02/2020
LT 06-UBP Lịch tuần 06-UBND phường Thượng Thanh 03/02/2020
LT 05-UBP Lịch tuần 05-UBND phường Thượng Thanh 20/01/2020
LT 04-UBP Lịch tuần 04-UBND phường Thượng Thanh 20/01/2020
LT 03-UBP Lịch tuần 03-UBND phường Thượng Thanh 13/01/2020
02/LT-UBND Lịch tuần 02-UBND phường Thượng Thanh 06/01/2020
LT 01-2020 Lịch tuần 01-UBND phường Thượng Thanh 30/12/2019
LT 52-UBP Lịch tuần 52-UBND phường Thượng Thanh 23/12/2019
51/LT-UBP Lịch tuần 51-UBND phường THượng Thanh 16/12/2019
LT 50-UBP Lich ttuaanf-UBND phường THượng Thanh 09/12/2019
LT 49-UBP Lịch tuần 49-UBND phường Thượng Thanh 02/12/2019
48/LT-UBP Lịch tuần 48-UBND phường Thượng Thanh 25/11/2019
LT 47-UBP Lịch tuần 47-UBND phường Thượng Thanh 18/11/2019
LT 46-UBP Lich tuần 46- UBND phường Thượng Thanh 11/11/2019
45/LT-UBP Lịch tuần 45-UBND phường Thượng Thanh 04/11/2019
44/LT-UBP Lịch tuần 44-UBND phường Thượng Thanh 28/10/2019
43/LT-UBP Lịch tuần 43-UBND phường Thượng Thanh 27/10/2019
LT 42-UBP Lịch tuần 42-UBND phường Thượng Thanh 14/10/2019
LT 41-UBP Lịch tuần 41-UBND phường Thượng Thanh 07/10/2019
LT 40-UBP Lịch tuần 40-UBND phường Thượng Thanh 30/09/2019