lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
43/LT-UBND Lịch tuàn 43 năm 2017 phường Thượng Thanh 23/10/2017
42/LT-UBND Lịch tuần 42 năm 2017 phường Thượng Thanh 16/10/2017
41/LT-UBND Lịch tuần 41 năm 2017 phường Thượng Thanh. 09/10/2017
40/LT-UBND Lịch tuần 40 năm 2017 phường Thượng Thanh 02/10/2017
39//LT-UBND Lịch tuần 39 năm 2017 phường Thượng Thanh 25/09/2017
38/LT-UBND Lịch tuần 38 năm 2017 phường Thượng Thanh 18/09/2017
37/LT-UBND Lịch tuần 37 năm 2017 phường Thượng Thanh 11/09/2017
36/LT-UBND Lịch tuần 36 năm 2017 phường Thượng Thanh 04/09/2017
35/LT-UBND Lịch tuần 35 năm 2017 phường Thượng Thanh 28/08/2017
34/LT-UBND Lịch tuần 34 năm 2017 phường Thượng Thanh 21/08/2017
33/LT-UBND Lịch tuần 33 năm 2017 phường Thượng Thanh 14/08/2017
32/LT-UBND Lịch tuần 32 năm 2017 phường Thượng Thanh 07/08/2017
31/LT-UBND Lịch tuần 31 năm 2017 phường Thượng Thanh 31/07/2017
30/LT-UBND Lịch tuần 30 năm 2017 phường Thượng Thanh 24/07/2017
29/LT-UBND Lịch tuần 29 năm 2017 phường Thượng Thanh. 17/07/2017
28/LT-UBND Lịch tuần 28 năm 2017 phường Thượng Thanh. 10/07/2017
27/LT-UBND Lịch tuần 27 năm 2017 phường Thượng Thanh 03/07/2017
LT/24-UBND Lịch tuần 24 năm 2017 phường Thượng Thanh 12/06/2017
23/LT-UBND Lịch tuần 23 năm 2017 phường Thượng Thanh 05/06/2017
22/LT-UBND Lịch tuần 22 năm 2017 phường Thượng Thanh 29/05/2017