lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
32 Lịch tuần 32 UBND phường Thượng Thanh 08/08/2022
31 Lịch tuần 31 UBND phường Thượng Thanh 01/08/2022
30 Lịch tuần 30 UBND phường Thượng Thanh 25/07/2022
29 Lịch tuần 29 UBND phường Thượng Thanh 18/07/2022
28 Lịch tuần 28 UBND phường Thượng Thanh 11/07/2022
27 Lịch tuần 27 UBND phường Thượng Thanh 04/07/2022
26 Lịch tuần 26 UBND phường Thượng Thanh 27/06/2022
25 Lịch tuần 25 UBND phường Thượng Thanh 20/06/2022
LT 23 Lịch tuần 23 UBND phường Thượng Thanh 13/06/2022
LT 23 UBP Lịch tuần 23 UBND phường Thượng Thanh 06/06/2022
LT 22 Lịch tuần 22 UBND phường Thượng Thanh 30/05/2022
LT 21 UBP Lịch tuần 21 UBND phường Thượng Thanh 23/05/2022
LT 20 UBP Lịch tuần 20 UBND phường Thượng Thanh 16/05/2022
LT 19 UBP Lịch tuần 19-UBND phường Thượng Thanh 09/05/2022
LT 18 UBP Lịch tuần 18 UBND phường Thượng Thanh 04/05/2022
LT 17 UBP Lịch tuần 17 UBND phường Thượng Thanh 25/04/2022
LT 16 UBP Lịch tuần 16 UBND phường Thượng Thanh 18/04/2022
LT 15 Lịch tuần 15 UBND phường Thượng Thanh 12/04/2022
LT 14 UBP Lịch tuần 14- UBND phường Thượng Thanh 04/04/2022
LT 13 Lịch tuần 13-UBND phường Thượng Thanh 28/03/2022