lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
LT 33-UBP Lịch tuần 33-UBND phường THượng Thanh 10/08/2020
LT 32-UBP Lịch tuần 32-UBND phường Thượng Thanh 03/08/2020
LT 30-UBP Lịch tuần 31-UBND phường Thượng Thanh 27/07/2020
LT 30-UBP Lịch tuần 30-UBND phường Thượng Thanh 20/07/2020
LT 29-UBP Lịch tuần 29-UBND phường Thượng Thanh 13/07/2020
LT 28-UBP Lịch tuần 28-UBND phường Thượng Thanh 06/07/2020
LT 27-UBP Lịch tuần 27-UBND phường Thượng Thanh 29/06/2020
LT 26-UBP Lịch tuần 26-UBND phường Thượng Thanh 22/06/2020
LT 25-UBP Lịch tuần 25-UBND phường Thượng Thanh 15/06/2020
LT 24-UBP LT 24-UBND phường Thượng Thanh 08/06/2020
LT 23-UBP Lịch tuần 23-UBND phường Thượng Thanh 01/06/2020
LT 22-UBP Lịch tuần 22-UBND phường Thượng Thanh 25/05/2020
LT 21-UBP Lịch tuần 21-UBND phường Thượng Thanh 18/05/2020
LT 20-UBP Lịch tuần 20-UBND phường THượng Thanh 11/05/2020
LT 19-UBP Lịch tuần 19-UBND phường Thượng Thanh 04/05/2020
LT 18-UBP Lịch tuần 18-UBND phường Thượng Thanh 27/04/2020
LT 17-UBP Lịch tuần 17-UBND phường Thượng Thanh 20/04/2020
LT-16-UBP Lịch tuần 16-UBND phường Thượng Thanh 13/04/2020
LT15-UBP Lịch tuần 15-UBND phường Thượng Thanh 06/04/2020
LT 14-UBP Lịch tuần 14-UBND phường Thượng Thanh 30/03/2020