lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
LT 37-UBP Lịch tuần 37- UBND phường Thượng Thanh 13/09/2021
LT 36-UBP Lịch tuần 36-UBND phường Thượng Thanh 06/09/2021
LT 35-UBP Lịch tuần 35-UBND phường Thượng Thanh 30/08/2021
LT 34-UBP Lịch tuần 34-UBND phường Thượng Thanh 23/08/2021
LT 33- UBP Lịch tuần 33-UBND phường Thượng Thanh 16/08/2021
LT 32- UBP Lịch tuần 32-UBND phường Thượng Thanh 09/08/2021
LT 31 UBP Lịch tuần 31-UBND phường Thượng Thanh 02/08/2021
LT 30 UBP Lịch tuần 30-UBND phường Thượng Thanh 26/07/2021
LT 29-UBP Lịch tuần 29-UBND phường Thượng Thanh 19/07/2021
LT 28-UBP Lịch tuần 28-UBND phường Thượng Thanh 12/07/2021
LT 27 UBP Lịch tuần 27-UBND phường THượng Thanh 05/07/2021
LT 26-UBP Lịch tuần 26-UBND phường Thượng Thanh; 28/06/2021
LT 25 UBP Lịch tuần 25 UBND phường Thượng Thanh 21/06/2021
LT 24 UBP Lịch tuần 24-UBND phường Thượng Thanh 14/06/2021
LT 23-UBP Lịch tuần 23-UBND phường Thượng Thanh 07/06/2021
LT 22 UBP Lịch tuần 22 UBND phường Thượng Thanh 31/05/2021
LT 21-UBP Lịch tuần 21 UBND phường Thượng Thanh 24/05/2021
LT 20 -UBP Lịch tuần 20-UBND phường Thượng Thanh 17/05/2021
LT 19 -UBP Lịch tuần 19-UBND phường Thượng Thanh 10/05/2021
LT 18-UBP Lịch tuần 18-UBND phường Thượng Thanh 04/05/2021