lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
LT 09-UBP Lịch tuần 09-UBND phường Thượng Thanh 01/03/2021
LT 08-UBP Lịch tuần 08-UBND phường Thượng Thanh 22/02/2021
LT 07-UBP Lịch tuần 07-UBND phường Thượng Thanh 08/02/2021
LT 06-UBP Lịch tuần 06-UBND phường Thượng Thanh 08/02/2021
LT 05-UBP Lịch tuần 05-UBND phường Thượng Thanh 01/02/2021
LT 04-UBP Lịch tuần 04-UBND phường Thượng Thanh 25/01/2021
LT 03-UBP Lịch tuần 03-UBND phường Thượng Thanh 18/01/2021
LT 02- UBP Lịch tuần 02-UBND phường Thượng Thanh 11/01/2021
LT 01-UBP Lịch tuần 01-UBND phường Thượng Thanh 04/01/2021
LT 53-UBP Lịch tuần 53-UBND phường Thượng Thanh 28/12/2020
LT 52-UBP Lịch tuần 52-UBND phường Thượng Thanh 21/12/2020
LT 51-UBP Lịch tuần 51- UBND phường Thượng Thanh 14/12/2020
LT 50-UBP Lịch tuần 50-UBND phường Thượng Thanh 07/12/2020
LT 49-UBP Lịch tuần 49-UBND phường Thượng Thanh 30/11/2020
LT 48-UBP Lịch tuần 48-UBND phường Thượng Thanh 23/11/2020
LT 47-UBP Lịch tuần 47-UBND phường Thượng Thanh 16/11/2020
LT 46-UBP Lịch tuần 46-UBND phường Thượng Thanh 09/11/2020
LT 45-UBP Lịch tuần 45-UBND phường Thượng Thanh 02/11/2020
LT 44-UBP Lịch tuần 44-UBND phường Thượng Thanh 26/10/2020
LT 43-UBP Lịch tuần 43-UBND phường Thượng Thanh 19/10/2020