văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
61/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Kế hoạch điều chỉnh giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13.5m dọc đường tàu từ đường Lý Sơn đến đường 40m quy hoạch, phường Thượng Thanh, Đức Giang, quận Long Biên. 22/02/2021
58/TB-UBND Về việc công khai kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (lần đầu) trên địa bàn phường 18/02/2021
52/TB-UBND Về việc công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án: Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tuyến đường từ ngõ 94 Thượng Thanh đến ngõ 99 Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 09/02/2021
53/TB-UBND Về việc niêm yết công khai hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất 09/02/2021
54/TB-UBND Về việc niêm yết công khai hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất 09/02/2021
55/TB-UBND Về việc niêm yết công khai dự thảo Phương án chi tiết BTHT thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13.5m dọc mương từ đường 40m đến đường hành lang chân đê, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 09/02/2021
44/TB-UBND Về việc niêm yết công khai hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 05/02/2021
42/TB-UBND Về việc trả lời Đơn Đề nghị của ông Nguyễn Đình Ngàn tổ 11 phường Thượng Thanh quận Long Biên 01/02/2021
37/TB-UBND Về việc niêm yết công khai hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất của hộ gia đình bà Ngô Thị Mỹ tổ 26, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 29/01/2021
35/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Kế hoạch điều chỉnh giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Mở rộng tuyến ngõ 94 phố Thượng Thanh (đoạn từ trường Lý Thường đến cuối nhà văn hóa tổ 8, 9, 15 phường Thượng Thanh), quận Long Biên. 26/01/2021
29/TB-UBND Về việc trả lời Đơn Đề nghị của bà La Thị Mão tổ 11 phường Thượng Thanh quận Long Biên 25/01/2021
28/TB-UBND Về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết Nhi 25/01/2021
27/TB-UBND Về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết Liên 25/01/2021
24/TB-UBND Về việc cung cấp hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc sử dụng đất để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13.5m dọc đường tàu từ đường Lý Sơn đến đường 40m quy hoạch, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 20/01/2021
22/TB-UBND Về việc thu dọn cây cối, hoa màu, công trình, tài sản trên đất để GPMB thực hiện dự án dự án: Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13.5m dọc đường tàu từ đường Lý Sơn đến đường 40m quy hoạch, phường Thượng Thanh, quận Long Biên 18/01/2021
21/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Thông báo thu hồi đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hà và Nguyễn Thị Xuyết để thực hiện dự án Chỉnh trang và hoàn chỉnh hạ tầng đô thị các ô đất thuộc ô quy hoạch B.2/CCKO, B.2/NO4, B.2/LX9 phụ cận đoạn đường quy hoạch 25m, 30m phường Thượng Thanh 18/01/2021
20/TB-UBND Công khai về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình bà Trần Thị Vân tại Thượng Cát, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 18/01/2021
19/TB-UBND Về việc niêm yết công khai mất trang bổ sung kèm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ 723286 do UBND quận Long Biên cấp Ngày 16/6/2004 cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Kiền 18/01/2021
18/TB-UBND Về việc niêm yết công khai mất trang bổ sung kèm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 645064 do UBND quận Long Biên cấp Ngày 20/12/2005 cho ông Lê Huy Phòng 18/01/2021
17/TB-UBND Về việc niêm yết công khai hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất của bà Phạm Thị Mý tổ 26 18/01/2021

Quy chế dân chủ