văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3273/QĐ-UBND Phê duyệt chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng tuyến đường quy hoạch dọc đường tàu từ đường Lý Sơn đến đường 40m quy hoạch, phường Đức Giang-Thượng Thanh, quận Long Biên 25/06/2020
450/TB-UBND Công khai Thông báo thu hồi đất nông nghiệp công ích do UBND phường quản lý để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kĩ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt B=13.5m, B=11.5 phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 24/06/2020
449/TB-UBND Về việc công khai kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (lần đầu) trên địa bàn phường. 24/06/2020
429/TB-UBND Công khai hồ ớ chuyển mục đích sử dụng đất 18/06/2020
427/TB-UBND Về việc niêm yết công khai các văn bản pháp lý thực hiện dự án: Chỉnh trang và hoàn chỉnh hạ tầng đô thị các ô đất thuộc ô quy hoạch B.2/CCKO, B.2/NO4, B.2/LX9 phụ cận đoạn đường quy hoạch 25m, 30m phường Thượng Thanh 16/06/2020
426/TB-UBND Về việc niêm yết công khai các văn bản pháp lý thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1, phường Thượng Thanh, quận Long Biê 16/06/2020
425/TB-UBND Về việc công khai Kế hoạch chi trả tiền BTHT giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo ô quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên 16/06/2020
423/TB-UBND Về việc công khai kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (lần đầu) trên địa bàn phường. 12/06/2020
02 Phiếu lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về việc lập, thẩm định, phê duyệt CGĐĐ theo QH phân khu đô thị N10 phục vụ lập dự án: Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13,5m dọc đường tàu từ đường Lý Sơn đến đường 40m quy hoạch, phường Thượng Thanh, Đức Giang, quận Long Biên. 10/06/2020
414/TB-UBND Niêm yết công khai thông báo nhận tiền BTHT và làm thủ tục bàn giao mặt bằng đối với các hộ dân nằm trong phạm vi GPMB thực hiện dự án : Chỉnh trang hạ tầng kĩ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1,A.4/CL1,A.5/LX5,A.4/P5 10/06/2020
411/TB-UBND Thông báo niêm yết công khai hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Minh tổ 26 phường Thượng Thanh 10/06/2020
410/TB-UBND Niêm yết công khai hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của ông Đỗ Quang Tuấn tổ 20 10/06/2020
03 Phiếu lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về việc lập, thẩm định, phê duyệt CGĐĐ theo QH phân khu đô thị N10 phục vụ lập dự án: Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13,5m dọc đường tàu từ đường Lý Sơn đến đường 40m quy hoạch, phường Thượng Thanh, Đức Giang, quận Long Biên. 10/06/2020
01 Phiếu lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về việc lập, thẩm định, phê duyệt CGĐĐ theo QH phân khu đô thị N10 phục vụ lập dự án: Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13,5m dọc đường tàu từ đường Lý Sơn đến đường 40m quy hoạch, phường Thượng Thanh, Đức Giang, quận Long Biên. 10/06/2020
409/TB-UBND Công khai hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất 08/06/2020
405/TB-UBND Niêm yết công khai hồ sơ cấp lại GCN bị mất của hộ gia đình bà Dương Thị Côi 05/06/2020
404/TB-UBND Niêm yết công khai QĐ thu hồi và phương án bồi thường hỗ trợ chi tiết 05 hộ gia đình , cá nân dự án A.4/CX1,A.4/CL1,A.5/LX5,A.4/P5 04/06/2020
404/TB-UBND Niêm yết công khai QĐ thu hồi và phương án bồi thường hỗ trợ chi tiết 05 hộ gia đình , cá nân dự án A.4/CX1,A.4/CL1,A.5/LX5,A.4/P5 04/06/2020
257/TB-UBND V/v tiếp tục nhận tiền BT,HT và TDDC đối với bà Lương Thị Thùy Liên thuê thầu trên đất NN do UBND phường quản lý 04/06/2020
393/TB-UBND Về việc công khai Kế hoạch tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với bà Lương Thị Thùy Liên thuê thầu đất do UBND phường Thượng Thanh quản lý nằm trong phạm vi GPMB thực hiện dự án: Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng kĩ thuật khu vực 02/06/2020

Quy chế dân chủ