văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
601/TB-UBND Công khai hồ sơ Nhiệm vụ điểu chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 25/07/2022
514/TB-UBND Công khai hồ sơ Nhiệm vụ điểu chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 25/07/2022
573 Về việc niêm yết công khai các văn bản quy định tặng quà đối với Người có công, thân nhân người có công nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) 14/07/2022
519/TB-UBND Về việc niêm yết công khai dự thảo Phương án chi tiết BTHT thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 22m, đường 17,5m theo quy hoạch từ đường 40m đến khu tái định cư Thượng Thanh, quận Long Biên 21/06/2022
506/TB-UBND Về việc công khai kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (lần đầu) trên địa bàn phường 16/06/2022
505/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Thông báo thu hồi đất do UBND phường Thượng Thanh quản lý nằm trong phạm vi GPMB thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng 03 tuyến đường B=17,5m (L=1.050m); B=22m (L=356m); B=40m (L=830) từ Ngô Gia Tự đến khu đô thị Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 16/06/2022
487/TB-UBND Về việc niêm yết công khai dự thảo Phương án chi tiết BTHT thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13,5m dọc đường tàu từ đường Lý Sơn đến đường 40m quy hoạch, phường Thượng Thanh, Đức Giang, quận Long Biên 13/06/2022
486/TB-UBND Công khai thông báo thu hồi đất đường 13.5m 09/06/2022
474/TB-UBND Về việc niêm yết công khai dự thảo Phương án chi tiết BTHT thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng 03 tuyến đường B=17,5m (L=1.050m); B=22m (L=356m); B=40m (L=830) từ Ngô Gia Tự đến khu đô thị Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 04/06/2022
473/TB-UBND Về việc niêm yết công khai hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 04/06/2022
462/TB-UBND Về việc niêm yết công khai dự thảo Phương án chi tiết BTHT thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13,5m dọc đường tàu từ đường Lý Sơn đến đường 40m quy hoạch, phường Thượng Thanh, Đức Giang, quận Long Biên 28/05/2022
449/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án BTHT đối với ông(bà) Nguyễn Văn Chinh; Nguyễn Minh Huyền Hương nằm trong phạm vi GPMB thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13,5m dọc đường tàu từ đường Lý Sơn đến đường 40m quy hoạch, phường Thượng Thanh, Đức Giang, quận Long Biên 20/05/2022
438/TB-UBND Về việc niêm yết công khai hồ sơ mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất bị mất của hộ ông Nguyễn Hữu Tuyên tổ 22, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 19/05/2022
433/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án BTHT đối với 05 hộ gia đình có đất nông nghiệp nằm trong phạm vi GPMB thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng 03 tuyến đường B=17,5m (L=1.050m); B=22m (L=356m); B=40m (L=830) từ Ngô Gia Tự đến khu đô thị Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 17/05/2022
431/TB-UBND Về việc niêm yết công khai dự thảo Phương án chi tiết BTHT thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13,5m dọc đường tàu từ đường Lý Sơn đến đường 40m quy hoạch, phường Thượng Thanh, Đức Giang, quận Long Biên 16/05/2022
424/TB-UBND Về việc niêm yết công khai hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 16/05/2022
419/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Quyết định cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc đối với ông Nguyễn Văn Minh Ngọc tổ 11 thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13,5m dọc đường tàu từ đường Lý Sơn đến đường 40m quy hoạch, phường Thượng Thanh, Đức Giang, quận Long Biên 13/05/2022
389/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Thông báo về việc nhận tiền và Kế hoạch chi trả tiền BTHT giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng 03 tuyến đường B=17,5m (L=1.050m); B=22m (L=356m); B=40m (L=830) từ Ngô Gia Tự đến khu đô thị Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 09/05/2022
388/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Thông báo về việc nhận tiền và Kế hoạch chi trả tiền BTHT giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13,5m dọc đường tàu từ đường Lý Sơn đến đường 40m quy hoạch, phường Thượng Thanh, Đức Giang, quận Long Biên 09/05/2022
386/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Thông báo thu hồi đất đối với các hộ gia đình trong phạm vi GPMB thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 22m, đường 17,5m theo quy hoạch từ đường 40m đến khu tái định cư Thượng Thanh, quận Long Biên 06/05/2022

Quy chế dân chủ