văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
578/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Quyết định điều chỉnh phê duyệt phương án BTHT giải phóng mặt bằng đối với 2 hộ gia đình để thực hiện dự án: Mở rộng ngõ 94 Thượng Thanh (đoạn từ trường Lý Thường Kiệt đến cuối nhà văn hóa tổ 8, 9, 15 phường Thượng Thanh), quận Long Biên, TP. Hà Nội 07/09/2021
577/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Thông báo nhận tiền và Kế hoạch chi trả tiền BTHT đối với 28 hộ gia đình, cá nhân để GPMB thực hiện dự án: Mở rộng tuyến ngõ 94 phố Thượng Thanh (đoạn từ trường LýThường Kiệt đến cuối nhà văn hóa 8, 9, 15 phường Thượng Thanh),quận Long Biên 07/09/2021
573/TB-UBND Thông báo niêm yết công khai danh sách xét duyệt đối tượng là NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 3642/QĐ-UBND TP Hà Nội (đợt 4) 28/08/2021
571/TB-UBND Thông báo niêm yết công khai danh sách xét duyệt đối tượng là NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 3642/QĐ-UBND TP Hà Nội (đợt 3) 26/08/2021
563/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án BTHT giải phóng mặt bằng đối với 28 hộ gia đình để thực hiện dự án: Mở rộng ngõ 94 Thượng Thanh (đoạn từ trường Lý Thường Kiệt đến cuối nhà văn hóa tổ 8, 9, 15 phường Thượng Thanh), quận Long Biên, TP. Hà Nội 19/08/2021
561/TB-UBND Công khai kết quả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trên địa bàn phường Thượng Thanh 19/08/2021
564/TB-UBND Thông báo niêm yết công khai danh sách xét duyệt đối tượng là NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 3642/QĐ-UBND TP Hà Nội (đợt 2) 19/08/2021
560/TB-UBND Thông báo niêm yết công khai danh sách xét duyệt đối tượng là NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 3642/QĐ-UBND TP Hà Nội (đợt 1) 17/08/2021
547/TB-UBND Về việc công khai hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất 23/07/2021
541/TB-UBND Công khai kết quả điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trên địa bàn phường Thượng Thanh 20/07/2021
540/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ gia đình cá nhân có đất nằm trong phạm vi GPMB thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng các ô đất theo quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thi mới Thượng Thanh, quận Long Biên 20/07/2021
528/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Phương án chi tiết BTHT thực hiện dự án Chỉnh trang và hoàn chỉnh hạ tầng đô thị các ô đất thuộc ô quy hoạch B.2/CCKO, B.2/NO4, B.2/LX9 phụ cận đoạn đường quy hoạch 25m, 30m phường Thượng Thanh tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên. 19/07/2021
499/TB-UBND Về việc niêm yết công khai hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 12/07/2021
497/TB-UBND Về việc niêm yết công khai công văn số 347/UBND-ĐC ngày 05/7/2021 của UBND xã Mai Lâm về phối hợp thực hiện công khai quá trình sử dụng đất và cải tạo đất tại xứ đồng Ria Đê Thanh Am, thôn Thái Bình, xã Mai Lâm do ông Bùi Xuân Long thuê thầu 07/07/2021
481/TB-UBND Về việc niêm yết công khai hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (điều chỉnh diện tích kích thước biến động giảm) 06/07/2021
478/TB-UBND Về việc niêm yết công khai và lấy ý kiến về 3 phương án Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng các ô đất theo quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh 05/07/2021
473/TB-UBND Về việc niêm yết công khai và lấy ý kiến về 3 phương án Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng các ô đất theo quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh 29/06/2021
472/TB-UBND Về việc niêm yết công khai hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 29/06/2021
469/TB-UBND Về việc công khai hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất 28/06/2021
467/TB-UBND Về việc công khai Dự thảo phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 29 hộ gia đình trong phạm vi GPMB khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Mở rộng ngõ 94 25/06/2021

Quy chế dân chủ