Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp dân
Ngày đăng 05/07/2021 | 11:31  | Lượt xem: 24

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 27

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 27

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

09/7/2021

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 27

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

05/7/2021

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường