Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp dân
Ngày đăng 26/06/2021 | 16:05  | Lượt xem: 14

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 26

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 26

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

02/7/2021

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 26

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

28/6/2021

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường