Lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp dân
Ngày đăng 19/10/2020 | 08:39  | Lượt xem: 31

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 43

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 43

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

23/10/2020

 

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 43

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

19/10/2020

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường