Lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp dân
Ngày đăng 09/10/2020 | 16:11  | Lượt xem: 551

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 42

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 42

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

16/10/2020

 

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 42

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

12/10/2020

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường