Lịch tiếp công dân

lịch tiếp công dân

Ngày đăng 14/05/2018 | 06:07  | Lượt xem: 114
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND -Tuần 20

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -Tuần 19

Ngày đăng 07/05/2018 | 02:20  | Lượt xem: 109
lịch tiếp công dân

lịch tiếp công dân

Ngày đăng 07/05/2018 | 01:45  | Lượt xem: 102
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -Tuần 19

Lịch tiếp công dân tuần 18

Ngày đăng 02/05/2018 | 01:44  | Lượt xem: 103
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 18

Lịch tiếp công dân tuần 17

Ngày đăng 23/04/2018 | 11:21  | Lượt xem: 110
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 17

Lịch tiếp công dân tuần 15

Ngày đăng 09/04/2018 | 01:48  | Lượt xem: 133
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND -Tuần 15

lịch tiếp công dân

Ngày đăng 02/04/2018 | 02:33  | Lượt xem: 117
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU - UBND Tuần 14

Lịch tiếp công dân tuần 13

Ngày đăng 26/03/2018 | 06:35  | Lượt xem: 132
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 13

Lịch tiếp công dân tuần 12

Ngày đăng 19/03/2018 | 02:22  | Lượt xem: 131
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 12

Lịch tiếp công dân tuần 11

Ngày đăng 12/03/2018 | 03:39  | Lượt xem: 133
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 11

lịch trực tiếp dân tuần 10

Ngày đăng 05/03/2018 | 08:59  | Lượt xem: 159
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBGND Tuần 10

Lịch tiếp công dân tuần 9

Ngày đăng 26/02/2018 | 01:49  | Lượt xem: 141
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 9

Lịch tiếp công dân tuần 7-8

Ngày đăng 12/02/2018 | 05:42  | Lượt xem: 144
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy- UBND Tuần 7-8

Lịch tiếp công dân tuần 6

Ngày đăng 05/02/2018 | 04:30  | Lượt xem: 131
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 6

Lịch tiếp công dân -Tuần 5

Ngày đăng 29/01/2018 | 05:04  | Lượt xem: 119
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy- UBND -Tuần 5

Lịch tiếp công dân tuần 4

Ngày đăng 23/01/2018 | 08:53  | Lượt xem: 132
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường tuần 4

lịch tiếp dân tuần 2

Ngày đăng 16/01/2018 | 02:13  | Lượt xem: 143
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường

lịch trực tiếp dân tuần 3

Ngày đăng 16/01/2018 | 02:10  | Lượt xem: 140
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 01 (từ 01/01-07/01/2018)

Ngày đăng 02/01/2018 | 02:39  | Lượt xem: 85
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần  01 (từ 01/01-07/01/2018)   Ngày Thời gian Chủ trì Địa...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 52 (từ 25-31/12/2017)

Ngày đăng 28/12/2017 | 09:49  | Lượt xem: 87
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần  52 (từ 25-31/12/2017)   Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...