Lịch tiếp công dân

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 19/02/2019 | 09:10  | Lượt xem: 53
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 8

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 12/02/2019 | 09:02  | Lượt xem: 75
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 7

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 28/01/2019 | 04:51  | Lượt xem: 80
ịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND -Tuần 5

Lịch tiếp công dân -Tuần 4

Ngày đăng 21/01/2019 | 11:09  | Lượt xem: 67
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 4

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 14/01/2019 | 01:44  | Lượt xem: 82
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 3

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 07/01/2019 | 05:50  | Lượt xem: 59
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 2

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 02/01/2019 | 02:57  | Lượt xem: 73
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -Tuần 1

Lịch tiếp công dân -Tuần 52

Ngày đăng 24/12/2018 | 01:48  | Lượt xem: 66
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND -Tuần 52

Lịch tiếp công dân -Tuần 51

Ngày đăng 17/12/2018 | 11:38  | Lượt xem: 78
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND-Tuần 51

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 10/12/2018 | 02:13  | Lượt xem: 84
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 50

Lịch tiếp dân tuần 49

Ngày đăng 03/12/2018 | 10:52  | Lượt xem: 96
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 49

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 26/11/2018 | 09:44  | Lượt xem: 88
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND -Tuần 48

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo

Ngày đăng 19/11/2018 | 10:45  | Lượt xem: 89
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 47

Lịch tiếp dân tuần 46

Ngày đăng 12/11/2018 | 01:47  | Lượt xem: 82
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 46

lịch tiếp công dân

Ngày đăng 05/11/2018 | 01:52  | Lượt xem: 88
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU-UBND phường -Tuần 45

lịch tiếp dân

Ngày đăng 29/10/2018 | 05:44  | Lượt xem: 90
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 44

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 22/10/2018 | 11:14  | Lượt xem: 86
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 43

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 15/10/2018 | 10:16  | Lượt xem: 99
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND-Tuần 42

Lịch tiếp công dân tuần 41

Ngày đăng 08/10/2018 | 03:23  | Lượt xem: 108
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 41

Lịch tiếp công dân tuần 40

Ngày đăng 01/10/2018 | 02:04  | Lượt xem: 101
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND -Tuần 40