Lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 04/02/2020 | 10:44  | Lượt xem: 41
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 4

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 04/02/2020 | 10:43  | Lượt xem: 43
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 3

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 04/02/2020 | 10:42  | Lượt xem: 30
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND - Tuần 2

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 04/02/2020 | 10:41  | Lượt xem: 32
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 1

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 26/12/2019 | 09:06  | Lượt xem: 44
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy- UBND -Tuần 52

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 17/12/2019 | 07:51  | Lượt xem: 55
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 51

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 10/12/2019 | 04:02  | Lượt xem: 57
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 50

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 05/12/2019 | 08:57  | Lượt xem: 63
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 49

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 05/12/2019 | 08:55  | Lượt xem: 51
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 48

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 20/11/2019 | 06:16  | Lượt xem: 66
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 47

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 12/11/2019 | 09:28  | Lượt xem: 64
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 46

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 05/11/2019 | 09:47  | Lượt xem: 48
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy UBND Tuần 45

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 28/10/2019 | 04:52  | Lượt xem: 46
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 44

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 14/10/2019 | 10:24  | Lượt xem: 53
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy UBND Tuần 42

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 08/10/2019 | 05:22  | Lượt xem: 54
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 41

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 03/10/2019 | 01:59  | Lượt xem: 44
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 40

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 16/09/2019 | 01:50  | Lượt xem: 51
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 38

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 09/09/2019 | 03:10  | Lượt xem: 37
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND- Tuần 37

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 04/09/2019 | 05:09  | Lượt xem: 42
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 36

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 29/08/2019 | 08:56  | Lượt xem: 40
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 35