Lịch tiếp công dân

lịch tiếp dân

Ngày đăng 01/03/2021 | 10:02  | Lượt xem: 4
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBNDTuần 9

lịch tiếp dân

Ngày đăng 20/02/2021 | 10:11  | Lượt xem: 6
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU-UBND Tuần 8

lịch tiếp dân

Ngày đăng 18/02/2021 | 08:55  | Lượt xem: 5
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 6-7

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 01/02/2021 | 10:56  | Lượt xem: 13
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 5

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 22/01/2021 | 04:10  | Lượt xem: 14
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 4

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 18/01/2021 | 02:03  | Lượt xem: 20
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU- UBND -Tuần 3

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 11/01/2021 | 10:02  | Lượt xem: 30
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 2

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 04/01/2021 | 01:55  | Lượt xem: 26
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 1

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 22/12/2020 | 11:15  | Lượt xem: 35
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 52

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 14/12/2020 | 02:43  | Lượt xem: 47
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 51

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 07/12/2020 | 02:53  | Lượt xem: 86
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 50

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 30/11/2020 | 04:33  | Lượt xem: 45
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU- UBND -Tuần 49

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 23/11/2020 | 10:14  | Lượt xem: 28
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 48

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 16/11/2020 | 02:35  | Lượt xem: 15
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 47

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 09/11/2020 | 01:43  | Lượt xem: 31
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 46

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 02/11/2020 | 09:00  | Lượt xem: 23
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 45

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 23/10/2020 | 04:36  | Lượt xem: 27
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 44

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 19/10/2020 | 08:39  | Lượt xem: 26
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 43

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 09/10/2020 | 04:11  | Lượt xem: 518
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 42

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 02/10/2020 | 04:36  | Lượt xem: 31
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 41