Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 11/07/2021 | 09:18  | Lượt xem: 20
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 28

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 05/07/2021 | 11:31  | Lượt xem: 23
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 27

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 26/06/2021 | 04:05  | Lượt xem: 14
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 26

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 26/06/2021 | 04:03  | Lượt xem: 12
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 25

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 16/06/2021 | 11:41  | Lượt xem: 22
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 24

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 16/06/2021 | 11:39  | Lượt xem: 27
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU- UBND Tuần 23

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 31/05/2021 | 03:38  | Lượt xem: 17
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 22

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 26/05/2021 | 02:46  | Lượt xem: 22
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 21

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 17/05/2021 | 04:40  | Lượt xem: 24
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 20

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 10/05/2021 | 03:36  | Lượt xem: 22
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 19

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 03/05/2021 | 08:48  | Lượt xem: 22
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 18

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 26/04/2021 | 06:07  | Lượt xem: 30
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 17

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 19/04/2021 | 11:16  | Lượt xem: 25
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 16

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 15/04/2021 | 09:15  | Lượt xem: 24
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 15

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 05/04/2021 | 10:58  | Lượt xem: 31
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 14

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 27/03/2021 | 10:45  | Lượt xem: 36
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 13

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 20/03/2021 | 03:13  | Lượt xem: 30
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 12

lịch tiếp công dân

Ngày đăng 17/03/2021 | 11:32  | Lượt xem: 35
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 11

lịch tiếp dân

Ngày đăng 08/03/2021 | 02:07  | Lượt xem: 62
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 10

lịch tiếp dân

Ngày đăng 01/03/2021 | 10:02  | Lượt xem: 52
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBNDTuần 9