Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 26/09/2022 | 03:29  | Lượt xem: 7
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 39

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 21/09/2022 | 08:00  | Lượt xem: 13
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 38

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 12/09/2022 | 01:30  | Lượt xem: 7
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 37

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 12/09/2022 | 01:29  | Lượt xem: 8
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 36

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 12/09/2022 | 01:27  | Lượt xem: 2
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 35

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 22/08/2022 | 05:37  | Lượt xem: 10
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 34

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 15/08/2022 | 01:10  | Lượt xem: 32
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 33

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 08/08/2022 | 01:23  | Lượt xem: 21
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 32

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 05/08/2022 | 02:42  | Lượt xem: 35
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 31

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 25/07/2022 | 05:12  | Lượt xem: 22
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 30

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 18/07/2022 | 05:14  | Lượt xem: 28
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 29

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 11/07/2022 | 12:57  | Lượt xem: 31
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 28

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 03/07/2022 | 09:03  | Lượt xem: 25
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 27

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 26/06/2022 | 09:48  | Lượt xem: 31
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 26

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 26/06/2022 | 07:58  | Lượt xem: 27
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 25

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 13/06/2022 | 04:06  | Lượt xem: 38
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 24

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 06/06/2022 | 08:45  | Lượt xem: 28
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 23

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 30/05/2022 | 05:15  | Lượt xem: 30
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 22

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 23/05/2022 | 03:12  | Lượt xem: 26
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 21

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 16/05/2022 | 04:36  | Lượt xem: 36
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 20