văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
01/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát QCDC tại trường THCS Thanh Am 22/02/2018
02/TB-HĐND Kết quả giám sát trường THCS Thanh Am trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác thu, chi năm học 2017-2018 21/02/2018
02/TB-HĐND Kết quả giám sát trường THCS Thanh Am 21/02/2018
01/TB-HĐND Kết luận tại buổi khảo sát công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường nhân dịp tết Mậu Tuất 09/02/2018
01/TB-HĐND Kết luận tại buổi khảo sát công tác quản lý trật tự đô thị Tết Mậu tuất 09/02/2018
04/KH-HĐND Giám sát thường xuyên việc thu gom rác theo phương án quản lý vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Thượng Thanh năm 2018 30/01/2018
04/KH-HĐND Giám sát thường xuyên việc thu gom rác theo phương án và quản lý vệ sinh môi trường 30/01/2018
01/QĐ-HĐND VV thành lập đoàn giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thu,chi năm học 2017-2018 đối với trường THCS Thanh Am 22/01/2018
03/KH-HĐND giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác thu chi năm học 2017-2018 đối với trường THCS Thanh Am 22/01/2018
01/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tháng 1 và phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2018 22/01/2018
01/BC-HĐND BC kết quả tháng 1 22/01/2018
03/KH-HĐND Giám sát QCDC trường THCS Thanh Am 20/01/2018
02/KH-HĐND Công tác của thường trực HĐND phường quý I/2018 10/01/2018
02/KH-HĐND Kế hoạch công tác quý I 10/01/2018
Kế hoạch KH công tác HĐND năm 2018 05/01/2018
01/KH-HĐND Kế Hoạch công tác của thường trực, các ban HĐND phường năm 2018 05/01/2018
09/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. 02/11/2017
08/BC-BPC Báo cáo kết quả lấy ý kiến đánh giá của công dân về hoạt động bộ phận một cửa phường Thượng Thanh tháng 10 năm 2017 23/10/2017
02/TB-BPC Thông báo kết quả giám sát công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đối với UBND phường Thượng Thanh 05/10/2017
09/KH-HĐND KH công tác của thường trực HĐND phường quý IV /2017 26/09/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN