văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
07/KH-HĐND Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VI - HĐND phường khóa III 08/06/2018
06/TB-HĐND Kết quả giám sát đối với UBND phường Thượng Thanh về quản lý thực hiện các phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế năm 2018 01/06/2018
06/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2018 22/05/2018
05/TB-HĐND về thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ VI HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 21/05/2018
04/QĐ-HĐND V/v thành lập đoàn giám sát quản lý thực hiện các phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế năm 2018 của UBND phường 04/05/2018
06/KH-HĐND Giám sát đối với UBND phường Thượng Thanh về quản lý thực hiện các phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế năm 2018 04/05/2018
05/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2018 23/04/2018
02/NQ-HĐND về việc đồng ý chủ trương tách trường tiểu học Thượng Thanh thành 2 trường: Tiểu học Thượng Thanh và Tiểu học Gia Quất 19/04/2018
01/NQ-HĐND về việc đồng ý chủ trường tách trường mầm non Thượng Thanh thành 2 trường mầm non: trường mần non Thượng Thanh (tổ 13) và trường Mầm non Gia Quất (tổ 4) 19/04/2018
04/BC-HĐND về tình hình triển khai thi hành pháp luật tiếp cận thông tin 19/04/2018
04/TB-HĐND về việc tổ chức kỳ họp bất thường HĐND phường Thượng Thanh nhiệm kỳ 2016-2021 09/04/2018
04/TB-HĐND TB kỳ họp bất thường 09/04/2018
TB quý II HĐND Kế hoạch công tác của thường trực HĐND Quý II/2018 29/03/2018
03/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018 20/03/2018
03/TB-HĐND Kết quả giám sát tổ dân phố số 21 19/03/2018
05/KH-HĐND Kế Hoạch Giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác thu, chi tài chính đối với tổ dân phố số 21 01/03/2018
03/QĐ-HĐND V/v bổ sung thành viên Ban Pháp chế HĐND phường, nhiệm kỳ 2016-2021 22/02/2018
02/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác thu, chi tài chính năm 2017 đối với tổ dân phố số 21 22/02/2018
02/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tháng 02 và phương hướng nhiệm vụ tháng 03 năm 2018 22/02/2018
02/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tổ 21 22/02/2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN