văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
02/QĐ-HĐND Thành lập đoàn GS công tác giải quyết kiến nghị cử tri 11/03/2019
01/QĐ-HĐND Thành lập đoàn GS công tác quản lý TS công 11/03/2019
04/KH-HĐND Giám sát công tác giải quyết kiến nghị của cử tri 11/03/2019
02/BC-HĐND Kết quả tháng 2 22/02/2019
02/BC-HĐND Báo cáo kết quả tháng 2 22/02/2019
01/TB-HĐND Thông báo kết quả khảo sát quản lý vệ sinh môi trường trên địa bàn phường trước và sau tết Nguyễn đán Kỷ Hợi 16/02/2019
01/TB-HĐND Kết quả khảo sát CT VSMT 16/02/2019
03/KH-HĐND Giám sát tài sản công 15/02/2019
01/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát 15/02/2019
03/KH-HĐND KH giám sát việc quản lý tài sản 15/02/2019
02/KH-HĐND Kế hoạch quý I-HĐND 15/02/2019
Kế hoạch KH thực hiện chủ đề năm 2019 11/02/2019
01?KH-HĐND Thực hiện chủ đề năm 11/02/2019
01/BC-HĐND BC kết quả tháng 1 21/01/2019
01/BC-HĐND BC kết quả hoạt động tháng 1 HĐND 21/01/2019
09/BC-HĐND kết quả kỳ họp thứ VI-HĐND phường Thượng Thanh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 03/07/2018
03/NQ-HĐND vv phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017 PHường Thượng Thanh 30/06/2018
01/NQ-HĐND Nghị Quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng cuối năm 2018 30/06/2018
08/BC-HĐND Báo cáo tổng hợp những kiện nghị cử tri trước kỳ họp thứ VI-HĐND phường khóa III 22/06/2018
08/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường Trực HĐND phường quý III/2018 22/06/2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN