văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
01/KH-HĐND Kh giám sát giải quyết kiến nghị cử tri 20/03/2020
02/BC-HĐND Kết quả tháng 1+2 21/02/2020
01/BC-HĐND KQ khảo sát TTĐT-VSMT 10/02/2020
Báo cáo BC kết quả 6 tháng đầu năm 04/06/2019
Báo cáo BC kết quả tháng 5 21/05/2019
Kế hoạch KH tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 8 21/05/2019
Thông báo TB về thời gian, nội dung kỳ họp HĐND 17/05/2019
11/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát việc quản lý và sử dụng tài sản công đối với trường Mầm non Anh Sao phường Thượng Thanh 27/04/2019
10/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát việc quản lý và sử dụng tài sản công đối với trường mầm non Thượng Thanh 27/04/2019
09/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát việc quản lý và sử dụng tài sản công đối với trường Trung học cơ sở Thanh Am phường Thượng Thanh 27/04/2019
08/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát việc quản lý và sử dụng tài sản công đối với trường Tiểu học Gia Quất phường Thượng Thanh 27/04/2019
07/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát việc quản lý và sử dụng tài sản công đối với trường Tiểu học Thanh Am phường Thượng Thanh 27/04/2019
06/TB_HĐND Thông báo kết quả giám sát việc quản lý và sử dụng tài sản công đối với trường Trung học cơ sở Thượng Thanh 27/04/2019
05/TB_HĐND Thông báo kết quả giám sát việc quản lý và sử dụng tài sản công đối với trường Tiểu học Thượng Thanh 24/04/2019
04/TB_HĐND Thông báo kết quả giám sát việc quản lý và sử dụng tài sản công đối với các trường mầm non Gia Quất phường Thượng Thanh 24/04/2019
03/TB_HĐND Thông báo kết quả Giám sát việc quản lý tài sản công đối với trung tâm VH-TT phường; nhà văn hóa các tổ trên đại bàn phường Thượng Thanh 24/04/2019
02/TB_HĐND Thông báo Kết luận của CT HĐND phường tại hội nghị giao ban hoạt động HĐND phường quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019 03/04/2019
02/TB-HĐND Kết luận sơ kết quý 1 2019 03/04/2019
05/KH-HĐND Công tác quý 2 HĐND 25/03/2019
03/BC-HĐND Kết quả quý I HĐND 20/03/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN