học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nhà giáo
Ngày đăng 20/11/2020 | 14:23  | Lượt xem: 346

Chăm lo cho sự nghiệp giáo dục nói chung và quý thầy cô giáo nói riêng, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành nhiều công sức, thời gian và tình cảm cho sự nghiệp giáo dục nước nhà, đặc biệt đối với quý thầy cô giáo. Trong chiến tranh ác liệt, mặc dù bận rộn với bao công việc khẩn cấp trong tình hình chiến sự căng thẳng nhưng không lúc nào Bác nguôi nghĩ về công việc giảng dạy và đời sống của quý thầy cô giáo. Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày khai giảng năm học mới, hoặc ngày 20-11, Bác đều dành thời gian đi thăm hỏi hoặc viết thư cho quý thầy cô giáo và các cháu học sinh.

Có thể nói, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm theo dõi từng bước đi, từng công việc của các thầy, các cô và các em học sinh. Trong Bài nói chuyện với học sinh và giáo viên trường phổ thông trung học Chu Văn An (Hà Nội) năm 1958, Bác khẳng định: “Do các cháu cố gắng, do các thầy, các cô giáo cố gắng, năm nay, nhất là mấy tháng gần đây các cháu có những tiến bộ khá”.

Năm 1968, trong lúc phải chống lại chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh vô cùng thâm độc của đế quốc Mĩ xâm lược, Bác vẫn viết Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân, nhân viên, học sinh các cấp (nhân dịp khai giảng năm học 1968 – 1969). Mở đầu bức thư, Bác viết: “Các cô các chú và các cháu thân mến! Nhân dịp đầu nǎm học thứ tư chống Mĩ, cứu nước, Bác thân ái gửi lời thǎm hỏi tất cả các cô, các chú và các cháu. Trong hoàn cảnh cả nước có chiến tranh, sự nghiệp giáo dục của chúng ta vẫn phát triển nhanh, mạnh hơn bao giờ hết. Bác vui lòng biết rằng mặc dù hoàn cảnh khó khǎn, hiện nay miền Bắc nước ta đã có một vạn hai nghìn trường phổ thông, mỗi xã đều có trường cấp I, nhiều xã đã có trường cấp II, các huyện đều có ít nhất một trường cấp III. Số người đi học đã hơn sáu triệu, trong đó có hơn một triệu cán bộ và công nông đang học bổ túc vǎn hóa. Số người vào học các trường đại học và trung học chuyên nghiệp tǎng gần gấp ba lần so với trước chiến tranh chống Mĩ. Hơn 30 trường đại học và 200 trường trung học chuyên nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với các ngành và các địa phương, đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, tập trung cũng như tại chức. Các trường đã có nhiều cố gắng trong việc thi đua dạy tốt và học tốt bảo đảm an toàn cho thầy và trò, làm cho đời sống vật chất và tinh thần ngày càng tiến bộ”.

Đạt được những kết quả đáng khen ngợi mà Bác Hồ đã nêu trên, trong hoàn cảnh đất nước đang chiến tranh ác liệt, thiếu thốn về mọi mặt, là cả một quá trình nỗ lực phi thường của các thầy cô giáo, các em học sinh, toàn Đảng, toàn dân. Điều này, làm cho Bác rất vui và tự hào về khả năng khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thử thách của các thầy cô, các cháu học sinh và các phụ huynh để vươn lên và đạt kết quả cao nhất. “Làm được như vậy là nhờ Đảng ta có đường lối đúng đắn, quân đội và nhân dân ta rất anh hùng”. Trong đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò và công lao của quý thầy cô giáo trên mặt trận giáo dục. Vì thế, “Nhân dịp này, Bác khen ngợi những cố gắng và thành tích mà các cô các chú và các cháu đã đạt được”. Sau lời khen ngợi ấy, Bác ân cần dặn dò: Nhưng đế quốc Mĩ vẫn còn ngoan cố. Cách mạng nước ta còn phải khắc phục nhiều khó khăn gian khổ để đạt được thắng lợi hoàn toàn. Hiện nay, Đảng và nhân dân giao cho các cô, các chú, các cháu nhiệm vụ lớn hơn trước. Vì vậy, Bác nhắc các cô, các chú và các cháu mấy điều sau đây:

Thầy và trò phải luôn luôn nâng cao tinh thần yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, tǎng cường tình cảm cách mạng đối với công nông, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, triệt để tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận bất kỳ nhiệm vụ nào mà Đảng và nhân dân giao cho, luôn luôn cố gắng cho xứng đáng với đồng bào miền Nam anh hùng.

Dù khó khǎn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. Trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất lượng vǎn hóa và chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra và trong một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật.

Các cô, các chú, các cháu phải cùng nhau tổ chức và quản lý đời sống vật chất và tinh thần ở các trường học ngày một tốt hơn, tǎng cường bảo đảm sức khỏe và an toàn.

Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang.

Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng. Cần phải phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa học trò với nhau, giữa cán bộ các cấp, giữa nhà trường và nhân dân để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đó.

Giáo dục nhằm đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân ta, do đó các ngành, các cấp Đảng và chính quyền địa phương phải thật sự quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp này, phải chǎm sóc nhà trường về mọi mặt, đẩy sự nghiệp giáo dục của ta lên những bước phát triển mới”.

Những tình cảm đặc biệt, sự quan tâm sâu sắc và những lời dạy bổ ích của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nhà giáo là động lực lớn, là niềm tin vững chắc, đồng thời cũng chỉ rõ con đường để quý thầy cô giáo phấn đấu vượt qua mọi khó khăn gian khổ, cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người của dân tộc cũng như trong đời sống cá nhân.

Tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với quý thầy cô giáo là biểu hiện sinh động của truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tôn sư trọng đạo” đã trở thành nét văn hóa, đạo đức và lối sống của người dân Việt.

(Nguồn : Ban Tuyên giáo Trung ương)