học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Đảng bộ phường Thượng Thanh tiếp tục thực hiện hiệu quả việc lấy ý kiến đánh giá việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân năm 2018.
Ngày đăng 11/09/2018 | 10:35  | Lượt xem: 550

Căn cứ Hướng dẫn số 14-HD/QU, ngày 10/01/2018 của Quận ủy Long Biên và Hướng dẫn số 18-HD/ĐU, ngày 29/01/2018 của Đảng ủy phường Thượng Thanh “V/v thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị”, năm 2017 thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy, Đảng ủy phường Thượng Thanh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý về việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW đối với người đứng đầu địa phương là đồng chí Bí đảng ủy, Chủ tịch HĐND; đồng chí Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường và 03 chi bộ là chi bộ cơ quan phường (chi bộ đặc thù có nhiều đồng chí lãnh đạo phường), chi bộ tổ dân phố số 5 (đại diện khối chi bộ tổ dân phố), chi bộ trường THCS phường Thượng Thanh (đại diện khối HCSN).

Kết quả cho thấy việc lấy ý kiến đánh giá việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân đã phát huy cao tinh thần xây dựng, thẳng thắn, chân thành góp ý đối với đồng chí, đồng nghiệp. Các đồng chí đứng đầu địa phương và các đảng viên được xin ý kiến đóng góp đã có kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy những ưu điểm của bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Năm 2018 để việc đăng ký và thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân trở thành nhiệm vụ thường xuyên tại các chi bộ trực thuộc. Đảng ủy phường Thượng Thanh tiếp tục chỉ đạo lấy ý kiến đánh giá việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân tại chi bộ tổ dân phố 8,10,21,30, chi bộ trường Tiểu học Thượng Thanh và chi bộ Công an phường tổng số 98 đảng viên với mục đích nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng theo theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về  xây  dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – BTĐU, CT HĐND phường chỉ đạo việc lấy phiếu đánh giá việc thực hiện

kế hoạch tu dưỡng cá nhân tại chi bộ Công an phường

 

Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – BTĐU, CT HĐND phường chỉ đạo việc lấy phiếu đánh giá việc thực hiện

kế hoạch tu dưỡng cá nhân tại trường Tiểu học Thượng Thanh

Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – BTĐU, CT HĐND phường chỉ đạo việc lấy phiếu đánh giá việc thực hiện

kế hoạch tu dưỡng cá nhân tại chi bộ tổ dân phố 30

 

Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – BTĐU, CT HĐND phường chỉ đạo việc lấy phiếu đánh giá việc thực hiện

kế hoạch tu dưỡng cá nhân tại chi bộ tổ dân phố 21

Việc lấy ý kiến đánh giá nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia giám sát, góp ý kiến trong việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng của đảng viên; là căn cứ để đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm. Thường trực Đảng ủy yêu cầu việc tham gia góp ý vào quá trình thực hiện kế hoạch tu dưỡng đảng viên phải trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn, trung thực, khách quan, tránh hình thức; đối tượng được góp ý với tinh thần cầu thị, có kế hoạch, tiến độ thực hiện các tồn tại, hạn chế.

Đã có 182 phiếu đóng góp ý kiến cho 98 đảng viên với tinh thần dân chủ, thực chất, đánh giá sát và góp ý chân thành với từng đồng chí. Thường trực Đảng ủy chỉ đạo việc tổng hợp, tiếp thu các ý kiến và chuyển nội dung góp ý tới chi bộ để thông báo tới từng đồng chí đảng viên khắc phục những tồn tại hạn chế trong quá trình tu dưỡng.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến – PBT TTĐU chỉ đạo việc lấy phiếu đánh giá việc thực hiện

kế hoạch tu dưỡng cá nhân tại chi bộ tổ dân phố số 8

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến – PBT TTĐU chỉ đạo việc lấy phiếu đánh giá việc thực hiện

kế hoạch tu dưỡng cá nhân tại chi bộ tỏ dân phố số 10

Đảng uỷ phường xác định tổ chức lấy phiếu đánh giá việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân tại các chi bộ là một trong những giải pháp để làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

CA phường Thượng Thanh đánh giá việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân của các đồng chí đảng viên chi bộ

Tổ dân phố 30 đánh giá việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân của các đồng chí đảng viên chi bộ

Với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ phường và sự đồng thuận, ủng hộ mạnh mẽ của toàn thể nhân dân, phường Thượng Thanh sẽ thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2018 và cả nhiệm kỳ 2015 – 2020.