học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 24/08/2016 | 02:31  | Lượt xem: 4657
Ngày 19/8/2016, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày...

tin bài xuống phường

Ngày đăng 26/11/2015 | 03:34  | Lượt xem: 187
svs

Tài liệu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

Ngày đăng 07/09/2015 | 10:46  | Lượt xem: 287
- Năm 2011-2012:  "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư...

Đạo đức vô sản, đạo đức cách mạng là thế nào

Ngày đăng 07/09/2015 | 10:32  | Lượt xem: 239
Mỗi một người công nhân phải hiểu rằng trong mấy mươi năm nay, Đảng, giai cấp công nhân và nhân dân ta đấu tranh cách mạng để đánh đuổi bọn đế quốc thực dân, đánh đổ phong kiến, cho nhân dân nói...

Những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức đối với Thanh, thiếu niên, nhi đồng

Ngày đăng 26/08/2015 | 10:34  | Lượt xem: 238
     Bác Hồ thăm trường mẫu giáo Mầm Non, tỉnh Thanh Hóa, ngày 10/12/1961 (Ảnh tư liệu). 1. Trẻ em như búp trên cành, Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan, ...

Hồ Chí Minh - Một mẫu mực về "dân vận"

Ngày đăng 26/08/2015 | 10:32  | Lượt xem: 217
(TCTG)- Nhằm chỉnh đốn lại nội bộ Đảng và thông qua chỉnh đốn Đảng để tăng cường xây dựng Đảng, ngày 15/10/1949, Hồ Chí Minh (bút danh X.Y.Z) đã kịp thời cảnh báo và nêu rõ những nội dung cốt lõi...

Một số lời dạy của Bác về đạo đức lối sống

Ngày đăng 26/08/2015 | 10:31  | Lượt xem: 178
Một số lời dạy của Bác về đạo đức lối sống - Đối với mình - Phải siêng nǎng, không được lười biếng, ai lười biếng không làm được việc. Phải tiết kiệm, không xa xỉ, vì xa xỉ hoá ra tham lam,...

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 26/08/2015 | 10:30  | Lượt xem: 183
Trong hệ thống Tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về Đảng Cộng sản của Người có vị trí đặc biệt quan trọng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng được hình thành, phát triển trong quá trình Người tiếp thu bản...

Rèn luyện đạo đức cách mạng theo quan điểm của Hồ Chí Minh

Ngày đăng 26/08/2015 | 10:28  | Lượt xem: 788
1. Quá trình rèn luyện đạo đức phải được diễn ra suốt cả cuộc đời con người Đạo đức tốt của một con người không phải cứ tự nhiên mà có, nói như Hồ Chí Minh là nó không phải từ trên trời rơi...

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm

Ngày đăng 26/08/2015 | 10:24  | Lượt xem: 151
1 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm - Trung thực là thành thực với chính mình, với mọi người, với công việc; luôn tuân thủ chuẩn mực đạo đức, chân thật trong từng lời nói và...

Nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 25/08/2015 | 10:18  | Lượt xem: 183
“Người làm cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát mà tự...
Hiển thị 41 - 51 trong 51 kết quả.