học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 25/08/2015 | 10:18  | Lượt xem: 157
“Người làm cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát mà tự...
Hiển thị 41 - 41 trong 41 kết quả.