học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Tấm gương của một Cựu Thanh niên xung phong

Ngày đăng 03/07/2018 | 05:20  | Lượt xem: 753
Đó là ông Hoàng Văn Luân, Chủ tịch Hội Cựu Thanh Niên xung phong (Cựu TNXP) phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. Năm nay, mặc dù đã trên 70 tuổi nhưng ông vẫn nhanh nhẹn, tháo vát...

Đoàn cán bộ phường Thượng Thanh về thăm quê Bác

Ngày đăng 23/05/2018 | 04:52  | Lượt xem: 828
Thiết thực kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) và hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong những ngày tháng...

Một số giải pháp quan trọng để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Ngày đăng 21/04/2018 | 03:57  | Lượt xem: 373
Phong cách Hồ Chí Minh là một bộ phận trong toàn bộ di sản mà Người để lại cho dân tộc ta. Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh là lề lối, cách thức làm việc của người lãnh đạo, mà đối tượng của sự...

Chủ tịch MTTQ phường Thượng Thanh - Tấm gương sáng làm theo lời Bác

Ngày đăng 16/03/2018 | 07:32  | Lượt xem: 1061
“ Năng động, linh hoạt, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc; đoàn kết, hòa nhã với mọi người; thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân dân để phản ánh và đề xuất với cấp trên...

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng

Ngày đăng 27/02/2018 | 02:27  | Lượt xem: 3457
Ngày 09/02/2018, Ban Tuyên giáo quận ủy ban hành Hướng dẫn 34-HD/BTGQU về việc "Học tập chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh...

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Ngày đăng 31/01/2018 | 05:17  | Lượt xem: 3425
Xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là nội dung chuyên đề năm 2018 về học tập và làm...

Kết quả làm điểm việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại phường Thượng Thanh.

Ngày đăng 16/10/2017 | 05:03  | Lượt xem: 321
Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy và Đảng ủy phường Thượng Thanh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý về việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần...

Lời Bác là lời nước non

Ngày đăng 07/09/2017 | 11:43  | Lượt xem: 263
…“Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn tám mươi năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc...

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đánh giá việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo theo tinh thần nghị quyết TW 4 và Chỉ thị 05 của BCT

Ngày đăng 28/08/2017 | 03:44  | Lượt xem: 398
Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/QU, ngày 10/02/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên; Kế hoạch số 57-KH/ĐU, ngày 10/02/2017 của Đảng ủy phường về công tác Tuyên giáo năm 2017; Hướng dẫn số...

Bác Hồ với công tác Thương binh, Liệt sĩ

Ngày đăng 14/07/2017 | 08:50  | Lượt xem: 313
Bác Hồ là người sớm nhận biết, nặng lòng với công tác thương binh, liệt sĩ.

Hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng 03/07/2017 | 09:20  | Lượt xem: 1111
Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/QU, ngày 10/02/2017 của Ban Thường vụ quận ủy Long Biên; Kế hoạch số 45-KH/ĐU, ngày 17/10/2016 của Đảng ủy phường, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thượng Thanh ban hành...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Ngày đăng 13/06/2017 | 10:16  | Lượt xem: 377
Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương sáng thôi thúc chúng ta tiếp bước trên chặng đường mới

Ngày đăng 18/05/2017 | 10:05  | Lượt xem: 218
Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều chương trình hành động với những việc làm cụ thể, tạo chuyển biến tích cực trong...

Phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh

Ngày đăng 21/04/2017 | 09:09  | Lượt xem: 792
Diễn đạt là vấn đề thường xuyên gắn liền với hoạt động hằng ngày của mỗi người chúng ta. Bởi lẽ: nói và viết là hai kỹ năng quan trọng của con người, muốn làm chủ quá trình tư duy và nâng cao hiệu...

Bác Hồ với thể dục thể thao

Ngày đăng 20/03/2017 | 04:49  | Lượt xem: 1589
Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người khai sinh ngành thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về TDTT, quan điểm đường lối TDTT cách mạng, tấm gương rèn luyện thân thể của...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ

Ngày đăng 10/03/2017 | 04:37  | Lượt xem: 2492
Với tầm nhìn chiến lược và tình thương yêu dành cho thanh thiếu nhi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm và đánh giá đúng đắn vai trò của thế hệ trẻ. Tư tưởng của Người về bồi dưỡng thế hệ trẻ,...

Quận ủy Long Biên quyết liệt chỉ đạo xây dựng kế hoạch tu dưỡng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW

Ngày đăng 17/02/2017 | 03:38  | Lượt xem: 9926
Ngày 10/02/2017, Ban Thường vụ quận ủy ban hành hướng dẫn số 08-HD/QU về xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trên...

Bác Hồ khởi xướng phong trào Tết trồng cây

Ngày đăng 03/02/2017 | 09:45  | Lượt xem: 395
Từ tầm nhìn chiến lược trong mối quan hệ hữu cơ trồng cây – trồng người, ngày 13/9/1958, Bác Hồ đến thăm, nói chuyện với giáo viên cấp 2, 3 toàn miền Bắc dự lớp bồi dưỡng chính trị tại trường Bổ...

Bác Hồ dạy: Muốn gần dân thì đừng xa dân!

Ngày đăng 23/01/2017 | 04:00  | Lượt xem: 265
“Muốn gần dân thì đừng xa dân!”. Đó là lời Bác Hồ dạy cán bộ ngành Tư pháp cách đây hơn 66 năm. Thiết nghĩ, lời dạy quý báu đó cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, đòi hỏi tất cả cán bộ, đảng viên...

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 53-KH/QU của Quận ủy Long Biên về “Đẩy mạnh học tậpvà làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:02  | Lượt xem: 12939
Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTGTU, ngày 08/9/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy; Kế hoạch số 53-KH/QU, ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ quận ủy Long Biên về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,...
Hiển thị 21 - 40 trong 51 kết quả.