học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng 03/07/2017 | 09:20  | Lượt xem: 1064
Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/QU, ngày 10/02/2017 của Ban Thường vụ quận ủy Long Biên; Kế hoạch số 45-KH/ĐU, ngày 17/10/2016 của Đảng ủy phường, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thượng Thanh ban hành...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Ngày đăng 13/06/2017 | 10:16  | Lượt xem: 337
Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương sáng thôi thúc chúng ta tiếp bước trên chặng đường mới

Ngày đăng 18/05/2017 | 10:05  | Lượt xem: 189
Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều chương trình hành động với những việc làm cụ thể, tạo chuyển biến tích cực trong...

Phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh

Ngày đăng 21/04/2017 | 09:09  | Lượt xem: 602
Diễn đạt là vấn đề thường xuyên gắn liền với hoạt động hằng ngày của mỗi người chúng ta. Bởi lẽ: nói và viết là hai kỹ năng quan trọng của con người, muốn làm chủ quá trình tư duy và nâng cao hiệu...

Bác Hồ với thể dục thể thao

Ngày đăng 20/03/2017 | 04:49  | Lượt xem: 1343
Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người khai sinh ngành thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về TDTT, quan điểm đường lối TDTT cách mạng, tấm gương rèn luyện thân thể của...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ

Ngày đăng 10/03/2017 | 04:37  | Lượt xem: 2379
Với tầm nhìn chiến lược và tình thương yêu dành cho thanh thiếu nhi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm và đánh giá đúng đắn vai trò của thế hệ trẻ. Tư tưởng của Người về bồi dưỡng thế hệ trẻ,...

Quận ủy Long Biên quyết liệt chỉ đạo xây dựng kế hoạch tu dưỡng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW

Ngày đăng 17/02/2017 | 03:38  | Lượt xem: 9350
Ngày 10/02/2017, Ban Thường vụ quận ủy ban hành hướng dẫn số 08-HD/QU về xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trên...

Bác Hồ khởi xướng phong trào Tết trồng cây

Ngày đăng 03/02/2017 | 09:45  | Lượt xem: 328
Từ tầm nhìn chiến lược trong mối quan hệ hữu cơ trồng cây – trồng người, ngày 13/9/1958, Bác Hồ đến thăm, nói chuyện với giáo viên cấp 2, 3 toàn miền Bắc dự lớp bồi dưỡng chính trị tại trường Bổ...

Bác Hồ dạy: Muốn gần dân thì đừng xa dân!

Ngày đăng 23/01/2017 | 04:00  | Lượt xem: 235
“Muốn gần dân thì đừng xa dân!”. Đó là lời Bác Hồ dạy cán bộ ngành Tư pháp cách đây hơn 66 năm. Thiết nghĩ, lời dạy quý báu đó cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, đòi hỏi tất cả cán bộ, đảng viên...

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 53-KH/QU của Quận ủy Long Biên về “Đẩy mạnh học tậpvà làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:02  | Lượt xem: 12797
Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTGTU, ngày 08/9/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy; Kế hoạch số 53-KH/QU, ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ quận ủy Long Biên về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,...

Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 24/08/2016 | 02:31  | Lượt xem: 4340
Ngày 19/8/2016, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày...

tin bài xuống phường

Ngày đăng 26/11/2015 | 03:34  | Lượt xem: 139
svs

Tài liệu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

Ngày đăng 07/09/2015 | 10:46  | Lượt xem: 258
- Năm 2011-2012:  "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư...

Đạo đức vô sản, đạo đức cách mạng là thế nào

Ngày đăng 07/09/2015 | 10:32  | Lượt xem: 212
Mỗi một người công nhân phải hiểu rằng trong mấy mươi năm nay, Đảng, giai cấp công nhân và nhân dân ta đấu tranh cách mạng để đánh đuổi bọn đế quốc thực dân, đánh đổ phong kiến, cho nhân dân nói...

Những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức đối với Thanh, thiếu niên, nhi đồng

Ngày đăng 26/08/2015 | 10:34  | Lượt xem: 180
     Bác Hồ thăm trường mẫu giáo Mầm Non, tỉnh Thanh Hóa, ngày 10/12/1961 (Ảnh tư liệu). 1. Trẻ em như búp trên cành, Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan, ...

Hồ Chí Minh - Một mẫu mực về "dân vận"

Ngày đăng 26/08/2015 | 10:32  | Lượt xem: 186
(TCTG)- Nhằm chỉnh đốn lại nội bộ Đảng và thông qua chỉnh đốn Đảng để tăng cường xây dựng Đảng, ngày 15/10/1949, Hồ Chí Minh (bút danh X.Y.Z) đã kịp thời cảnh báo và nêu rõ những nội dung cốt lõi...

Một số lời dạy của Bác về đạo đức lối sống

Ngày đăng 26/08/2015 | 10:31  | Lượt xem: 152
Một số lời dạy của Bác về đạo đức lối sống - Đối với mình - Phải siêng nǎng, không được lười biếng, ai lười biếng không làm được việc. Phải tiết kiệm, không xa xỉ, vì xa xỉ hoá ra tham lam,...

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 26/08/2015 | 10:30  | Lượt xem: 157
Trong hệ thống Tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về Đảng Cộng sản của Người có vị trí đặc biệt quan trọng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng được hình thành, phát triển trong quá trình Người tiếp thu bản...

Rèn luyện đạo đức cách mạng theo quan điểm của Hồ Chí Minh

Ngày đăng 26/08/2015 | 10:28  | Lượt xem: 738
1. Quá trình rèn luyện đạo đức phải được diễn ra suốt cả cuộc đời con người Đạo đức tốt của một con người không phải cứ tự nhiên mà có, nói như Hồ Chí Minh là nó không phải từ trên trời rơi...

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm

Ngày đăng 26/08/2015 | 10:24  | Lượt xem: 125
1 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm - Trung thực là thành thực với chính mình, với mọi người, với công việc; luôn tuân thủ chuẩn mực đạo đức, chân thật trong từng lời nói và...
Hiển thị 21 - 40 trong 41 kết quả.