hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Tổ dân phố số 21 tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2021
Ngày đăng 29/01/2021 | 10:21  | Lượt xem: 345

Thực hiện Kế hoạch liên tịch của UBND – UB MTTQ phường Thượng Thanh, tối 28/01/2021, tại Nhà văn hóa tổ dân phố, tổ dân phố số 21 tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2021.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có ông Ngô Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBMTTQ quận Long Biên; ông Nguyễn Viết Thắng- UVTV, Chủ tịch MTTQ phường; cùng các ông, bà trong Thường trực HĐND – UBND – UB MTTQ phường; thành viên ban vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cử tri đại diện các hộ gia đình trong tổ tham dự hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020, chương trình hành động năm 2021.

Năm 2020 cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 21 đã phát huy tinh thần đoàn kết và thực hiện tốt các tiêu chí đã xây dựng. Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, quy ước của cộng đồng. Đặc biệt cán bộ và nhân dân trong tổ đã chủ động, tích cực trong thực hiện chủ đề "Hành động vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp – Văn minh", được UBND quận Long Biên khen thưởng. Triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng tổ dân phố theo tiêu chí  “Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh”; thực hiện chủ đề năm 2020 của Quận Long Biên “Hành động vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh và thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Thực hiện tốt các tiêu chí trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn minh trong việc cưới việc tang, lễ hội, chăm sóc người cao tuổi, quan tâm chăm lo, giáo dục các cháu thiếu niên nhi đồng. Năm 2020 ủng hộ các loại quỹ do các cấp phát động đều đạt từ 100 đến 274%.

Năm 2020 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa tiêu biểu, Chi bộ hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ, Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể chính trị xã hội đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với Chủ đề của hội nghị đại biểu nhân dân năm 2021 là Bàn biện pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng tổ dân phố Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh, phường văn minh đô thị và thực hiện chủ đề “Dân vận khéo, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng”, tổ dân phố đã xây dựng chương trình hành động năm 2021 với những nhiệm vụ trọng tâm : Xây dựng tổ dân phố Xanh - sạch - đẹp. Tiếp tục thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng  gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa gắn với thực hiện phong trào Dân vận khéo . Thực hiện tốt việc tự quản về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; Thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Hội nghị thảo luận với 4 ý kiến đề xuất những giải pháp thực hiện chương trình hành động năm 2021 để xây dựng tổ dân phố thực sự Xanh - Sạch - Đẹp – Văn minh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mạc Thị Huân- Bí thư chi bộ tổ dân phố đã ghi nhận những kết quả mà cán bộ và nhân dân tổ dân phố đã đạt được trong năm 2020 và đề nghị Ban lãnh đạo tổ dân phố, trưởng các chi hội đoàn thể biến Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2021 thành những nội dung cụ thể triển để triển khai thực hiện; mỗi cán bộ, Đảng viên phải gương mẫu đi đầu, vận động gia đình và nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh, đoàn kết đồng lòng xây dựng tổ dân phố ngày càng phát triển, giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa tiêu biểu năm 2021.

Hội nghị đã tiến hành hiệp thương cử 07 đại biểu tham dự hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2021. Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2021 của tổ dân phố đã được biểu quyết nhất trí 100% thông qua. Để thể hiện quyết tâm, tại hội nghị các chi hội đoàn thể chính trị xã hội, các tổ liên gia trong tổ dân phố đã ký cam kết thi thực hiện thành công nghị quyết hội nghị đã đề ra.

Hình ảnh hội nghị :

Các đại biểu dự hội nghị thực hiện nghi lễ chào cờ

Tiết mục văn nghệ tại hội nghị