hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

100% các tổ dân phố phường Thượng Thanh tổ chức xong Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2023
Ngày đăng 20/02/2023 | 12:12  | Lượt xem: 215

Từ ngày 04/02 đến ngày 19/02/2023, tại Nhà văn hoá các tổ dân phố, 16/16 tổ dân phố thuộc phường Thượng Thanh đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2023

Phối hợp chủ trì và tổ chức thực hiện là các ông bà Tổ trưởng dân phố và Ban Công tác mặt trận tổ dân phố. Đến dự hội nghị tại tổ dân phố có các đồng chí lãnh đạo phường, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư” của phường, các đồng chí lãnh đạo chi bộ, tổ dân phố, Ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể và đại diện các hộ dân trong tổ dân phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân năm 2022, đồng thời triển khai chương trình hành động năm 2023, với những nội dung sát thực cụ thể với điều kiện của từng tổ dân phố. Năm 2022 cán bộ và nhân dân phường Thượng Thanh đã phát huy tinh thần đoàn kết tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, quy ước của cộng đồng. Triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng Tổ dân phố theo tiêu chí  Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh và thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị”Việc ủng hộ quỹ do các cấp phát động đều đạt từ 100 đến trên 130%, toàn phường có 6439/6946 hộ đăng kí đạt Gia đình văn hóa (bằng 92,4% số hộ đăng ký), có 15/16 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa trong đó có 06 tổ dân phố tiêu biểu được UBND Quận khen thưởng.

Năm 2023 với chủ đề là Bàn biện pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện chủ đề “Năm chỉnh trang đô thị và chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập Quận Long Biên”, gắn với xây dựng tổ dân phố xanh – sạch – đẹp – văn minh, phường văn minh đô thị các tổ dân phố đã xây dựng chương trình hành động năm 2023 với các nhiệm vụ cụ thể : Xây dựng tổ dân phố Xanh - sạch - đẹp. Tiếp tục thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đinhg văn hóa, tổ dân phố văn hóa gắn với thực hiện phong trào “Dân vận khéo” ; Thực hiện tốt việc tự quản về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; Tiếp tục thực hiện tốt 6 Quy chế dân chủ do UBND quận ban hành; thực hiện nghiêm các quy định trong công tác quốc phòng an ninh, hòa giải tốt các mâu thuẫn ở cơ sở... đặc biệt là trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Long Biên.

Phát biểu tại hội nghị nhân dân đã có tổng số 48 ý kiến trong đó tập trung vào các lĩnh vực xây dựng con người Thượng Thanh- Long Biên giao tiếp ứng xử có văn hóa, đặc biệt trong việc tham gia hội họp, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động nhân đạo từ thiện, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, thực hiện các quy định về trật tự đô thị; nâng cao chất lượng xây dựng Gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, vận động thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng phường văn minh đô thị, hưởng ứng việc xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, các ý kiến cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, bật cập trong quá trình tổ chức thực hiện, phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan, đồng thời có nhiều ý kiến phát biểu đóng góp đưa ra những giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả các nội dung trong năm 2023. Cũng tại hội nghị các tổ dân phố cũng đã hiệp thương lựa chọn được 90 đại biểu đại diện cho gần 7000 hộ dân trong toàn phường đi dự Hội nghị đại biểu nhân dân phường Thượng Thanh.

Phát biểu tại hội nghị đại biểu nhân dân các tổ dân phố, các đồng chí trong ban Chỉ đạo phường và tổ dân phố đã nhấn mạnh các kết quả của tổ dân phố, trong việc thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2022, trong việc thực hiện chủ đề của năm “năm dân vận khéo trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng chỉnh trang đô thị” qua đó ghi nhận biểu dương kết quả của các tổ dân phố, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng mỗi tổ dân phố đều có cách làm hay, mô hình sáng tạo mà quan trọng nhất là huy động được sức mạnh của toàn thể nhân dân, đoàn kết cùng nhau hoàn thành các nội dung của hội nghị đã đề ra cũng như các chỉ tiêu trong phong trào thi đua, các tổ dân phố đều hoàn thành tốt, hoàn thành xuất các nhiệm vụ được giao, kết quả quả đó đã đóng góp rất lớn để phường được đứng thứ nhất trong phong trào thi đua của quận Long Biên năm 2022.

Cũng tại hội nghị các đồng chí lãnh đạo cũng chỉ ra những việc chưa làm được của các tổ dân phố, đồng thời đề nghị các tổ dân phố nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, bám sát vào hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phường, bám sát vào chủ đề năm 2023 của Quận xây dựng chương trình hành động cụ thể phù hợp với từng tổ dân phố, triển khai đến các chi hội đoàn thể, các tổ liên gia cần có những mô hình, phần việc cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, thường xuyên kiểm tra đánh giá hiệu quả của mỗi mô hình, phần việc, kịp thời rút kinh nghiệm, tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, huy động mọi tầng lớp nhân dân cùng nhau thực hiện, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nội dung mà hội nghị đại biểu nhân dân đã đề ra, quyết tâm xây dựng phường Thượng Thanh văn minh hiện đại.

Một số hình ảnh hội nghị đại biểu nhân dân các tổ dân phố :