hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Chi bộ trường MN Thượng Thanh tổ chức kiểm điểm cơ sở đảng, đảng viên cuối năm
Ngày đăng 03/12/2020 | 08:49  | Lượt xem: 152

Chiều ngày 27/11/2020, Chi bộ trường MN Thượng Thanh đã tổ chức kiểm điểm cơ sở đảng, đảng viên cuối năm.

 Mở đầu chương trình, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hân- Bí thư chi bộ thông qua tóm tắt bản kiểm điểm tập thể chi bộ, kiểm điểm cấp ủy. Các đ/c đảng viên góp ý và chấm điểm vào biểu mẫu đánh giá. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. Kết luận, chị bộ tự đánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tiếp đến, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hân - Bí thư chi bộ chủ trì phần cá nhân tự kiểm điểm trước chi bộ. Lần lượt các đ/c đảng viên trong chị bộ bắt đầu từ các đ/c trong cấp ủy. Sau mỗi lần cá nhân tự kiểm điểm trước chị bộ sẽ được tập thể chi bộ góp ý, đ/c chủ trì sẽ kết luận về nội dung góp ý cho từng đ/c. 

Chi bộ tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2020. Kết quả như sau: có 02 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm các đồng chí: Phan Thị Hòa, Nguyễn Thị Hồng Dung và có 08 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác quản lý cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Trong việc kiểm điểm phải tránh nể nang, va chạm và phải đánh giá liên tục, đa chiều, gắn kết quả đánh giá với kết quả thực hiện tại đơn vị. Với những mục đích và yêu cầu như trên, Chi bộ Trường MN Thượng Thanh đã thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Đảng ủy phường Thượng Thanh, đánh giá khách quan chất lượng Chi bộ và chất lượng đảng viên năm 2020. Tin tưởng rằng với những gì đã đạt được, mỗi cán bộ đảng viên sẽ không ngừng phát huy và nỗ lực phấn đấu đưa Chi bộ Trường MN Thượng Thanh  xuất sắc vững mạnh toàn diện.

Nguồn: Trường MN Thượng Thanh