hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở tổ dân phố 20 phường Thượng Thanh
Ngày đăng 09/11/2020 | 08:00  | Lượt xem: 169

Thanh Chiều 08/11, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ dân phố số 20 phường Thượng Thanh trang trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tới dự có đồng chí Dương Đình Tình – QUV, Trưởng phòng Kinh tế quận; đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch  MTTQ quân Long Biên; đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – BTĐU, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Hoàng Văn Lực – PBT, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí đại diện lãnh đạo HĐND – UBND – MTTQ phường Thượng Thanh cùng đông đảo cán bộ, nhân dân tổ dân phố 20 phường Thượng Thanh.

Các đại biểu và nhân dân tổ 20 dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tổ dân phố 20

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân tổ dân phố 20 đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; mối quan hệ đoàn kết giữa quân đội và nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Năm 2020, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở tổ dân phố tiếp tục được củng cố, phát huy, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thu nhập bình quân đầu người ở khu dân cư đạt trên 60 triệu đồng/người/năm; diện mạo tổ dân phố khởi sắc, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Qua bình xét, khu dân cư có trên 93% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. Trong năm, tổ dân phố đã vận động, quyên góp xây dựng các loại quỹ như: Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Khuyến học, Quỹ Bảo trợ trẻ em… đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

Các ý kiến của nhân dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở tổ dân phố 20 đều thể hiện sự đoàn kết, nhất trí trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng, không vi phạm các quy định trong quy ước của tổ dân phố về chuẩn mực của người Hà Nội.

Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – BT ĐU, Chủ tịch HĐND phường phát biểu 

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – BT ĐU, Chủ tịch HĐND phường ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tổ dân phố 20 đạt được trong năm 2020. Đồng thời lưu ý trong năm 2021, cấp ủy, lãnh đạo tổ dân phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức vận động nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường tuyên truyền đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tích cực giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên ở khu dân cư; tuyên truyền thanh niên trong độ tuổi tích cực tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự; chú trọng xây dựng khu dân cư kiểu mẫu góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Đồng chí Hoàng Văn Lực - PBT, Chủ tịch UBND phường trao thưởng cho các tập thể và các nhân tiêu biểu

Tại ngày hội, tổ dân phố đã biểu dương khen thưởng cho 08 và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2020.