hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Phường Thượng Thanh tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022
Ngày đăng 15/06/2020 | 17:09  | Lượt xem: 373

Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/09/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch Liên tịch số 71/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 08 tháng 4 năm 2020 về việc Tổng kết hoạt động Tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 – 2020 và tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố phường Thượng Thanh nhiệm kỳ 2020 – 2022;

Ngày 13-14 tháng 6 năm 2020, các Tổ dân phố trên địa bàn phường đã tổ chức khai mạc bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 – 2022. Dự khai mạc có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các ban ngành đoàn thể phường, thành viên BCĐ bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố, đặc biệt là các cử tri đại diện hộ gia đình đã phát huy tinh thần dân chủ đến tham dự và bầu cử đúng quy định. Do đặc thù chung Nhà văn hóa, Tổ dân phố số 29 tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 – 2022 vào ngày 13/6/2020;  15 Tổ dân phố còn lại đã đồng loạt tổ chức bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 – 2022 vào ngày 14/06/2020. Toàn phường có trên 95% cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử. Có 3 Tổ dân phố thực hiện bầu cử Tổ trưởng dân phố xong sớm trước 10h00 cùng ngày, các Tổ dân phố còn lại đều xong trước 19h00; trong đó có 3 đồng chí ứng cử viên được cử tri tín nhiệm đạt 100% như: tổ 8, 19 và 29. Số người trúng cử là 16 người đều là tái cử, không có tổ nào phải tổ chức bầu cử lại, các tổ dân phố đều đạt tỷ lệ tín nhiệm cao trên 93%, Tổ dân phố 13 đạt 85,3%; Tổ dân phố 21 đạt 65,8% (bầu dư 1).

Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, UBND- UBMTTQ phường, sự vào cuộc trách nhiệm, sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022 phường Thượng Thanh đã thành công theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra

 

Người viết

Đặng Quang Thảo

Cán bộ VP - TK

Một số hình ảnh tại hội nghị

Đ/c Hoàng Văn Lực PBT ĐU, CT UBND và đ/c Nguyễn Viết Thắng TVĐU,

CT UBMTTQ phường tham dự khai mạc tại TDP số 29