hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Chi bộ tổ dân phố số 20 làm điểm sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo Đề án số 11-ĐA/TU ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
Ngày đăng 05/04/2022 | 16:41  | Lượt xem: 577

Thực hiện Kế hoạch số 108-KH/QU, ngày 25/02/2022 của Quận ủy về thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội trong tình hình mới”; Hướng dẫn số 12-HD/QU, ngày 07/3/2022 về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) với chủ đề “Tự soi, tự sửa”

Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy. Đại biểu phường có đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng uỷ phường Thượng Thanh; đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực; đồng chí Vũ Trọng Thư - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; các đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; đại biểu các tổ dân phố có các đồng chí là Bí thư chi bộ tổ dân phố trực thuộc Đảng ủy phường và các đồng chí đảng viên chi bộ tổ dân phố số 20.

Các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, Đảng ủy, BTCB TDP và đảng viên dự buổi sinh hoạt 

Tại buổi sinh hoạt đồng chí đảng viên được cấp ủy chi bộ phân công đã thông tin đến đảng viên một số nội dung cơ bản của Thông tin nội bộ của Thành ủy, Bản tin nội bộ của Quận ủy; đồng chí Bí thư chi bộ báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết tháng 3, dự thảo nghị quyết lãnh đạo tháng 4/2022. Theo đó trong tháng 3 tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ, thảo luận dân chủ, khách quan, đảng viên đóng đảng phí đầy đủ, đúng quy định. Chi bộ đã chỉ đạo 100% đảng viên đang sinh hoạt xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; chuẩn bị các tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra của phường về thực hiện Chương trình số 01-Ctr/QU; hoàn thiện hồ sơ kết nạp Đảng. Chi bộ cũng đã lãnh đạo Ban CTMT phối hợp với tổ dân phố tổ chức hội nghị nhân dân bằng hình thức phù hợp vừa chất lượng vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch; tập trung vận động thu quỹ Biển đảo Việt Nam đạt chỉ tiêu giao; công tác tuyên truyền trong nhân dân về phòng chống dịch bệnh Covid-19 được quan tâm; công tác tổng vệ sinh vào sáng thứ bảy được duy trì thường xuyên v.v

Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàng - Bí thư chi bộ triển khai Nghị quyết của chi bộ 

Nội dung thảo luận để xây dựng Nghị quyết tháng 4 thực sự đã phát huy tinh thần dân chủ của chi bộ; đảng viên đã tích cực đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng, đi sâu bàn các vấn đề trọng tâm cần triển khai trong tháng như: Công tác vận động ủng hộ quỹ biển đạo, nghị quyết hội nghị nhân dân; công tác kiểm tra giám sát; GPMB, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch; trật tự đô thị, an ninh trật tự; công tác phát triển Đảng. Thông qua cuộc họp chi bộ hàng tháng, mỗi đảng viên sẽ thấy rõ hơn vai trò, trách nhiệm của bản thân trong công tác thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng và phân công nhiệm vụ của chi bộ.

Phát biểu của đảng viên của đảng viên chi bộ TDP số 20

Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy chủ trì đánh giá rút kinh nghiệm để các chi bộ triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ phường.

Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy; đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy phường Thượng Thanh đã động viên, ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của chi bộ; quy trình tổ chức hội nghị sinh hoạt bám sát Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 10-HD/QU, ngày 16/10/2017 hướng dẫn về nội dung sinh hoạt chi bộ; các ý kiến phát biểu tập trung, trúng và đúng các vấn đề trọng tâm và theo gợi ý của chủ trì. Các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, Đảng ủy cũng thể hiện sự tin tưởng vào lãnh đạo của chi bộ tổ dân phố số 20 sẽ luôn là một tập thể đoàn kết, giữ vững danh hiệu chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy phát biểu chỉ đạo

Với nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy cũng đề nghị chi bộ cần quan tâm đến một số nội dung sau:

1. Tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) với chủ đề “Tự soi, tự sửa”.

2. Quan tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt, đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện chủ đề công tác năm của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” chủ đề của quận Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị.

3. Thường xuyên nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/QU, ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy.

4. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 108-Kh/QU, ngày 25/02/2022 trong đó tập trung vào 05 chỉ tiêu chủ yếu, 06 giải pháp cụ thể.

Sau nội dung sinh hoạt chi bộ thường xuyên, chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 12-HD/Qu, ngày 07/3/2022 về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) với chủ đề “Tự soi, tự sửa” đối với 03 đồng chí trong đó các nội dung tập trung vào việc thực hiện Kế hoạch tu dưỡng cá nhân.

Với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Đảng bộ quận Long Biên, Đảng ủy phường Thượng Thanh, chi bộ tổ dân phố số 20 sẽ quyết tâm xây dựng tập thể chi bộ vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.