hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố 20 phường Thượng Thanh.
Ngày đăng 15/11/2021 | 15:15  | Lượt xem: 436

Tối 14/11/2021, Tổ dân phố 20 phường Thượng Thanh đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021). Về dự có đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch MTTQ quận Long Biên; đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Viết Thắng – UVTV, Chủ tịch MTTQ phường; các đồng chí trong lãnh đạo UBND; các đồng chí trong Ban Thường trực MTTQ phường, Ban Công tác mặt trận tổ dân phố 20 và các tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng.

Tổ dân phố 20, phường Thượng Thanh có 360 hộ gia đình, trong năm qua thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, các kế hoạch của UBND phường và Nghị quyết của chi bộ về phát triển kinh tế - xã hội, Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 20 đã cụ thể thành các chỉ tiêu, nội dung phù hợp với tình hình thực tế ở khu dân cư gắn với nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh" để tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ phát triển kinh tế; đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Cấp ủy chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Ban CTMT tổ chức tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp. Ban CTMT tổng kết công tác hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2021, kiện toàn tổ hòa giải theo đúng cơ cấu số lượng thành phần, chủ đề trong năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng,  “Hành động vì một Long Biên Xanh -sạch - đẹp - văn minh”. Kết quả trong công tuyên truyền vận động công tác giải phóng mặt bằng đã có 19/20 hộ gia đình đã bàn giao đất đang ở cho dự án (95%), có 14/14 hộ gia đình có đất ruộng đã phối kết hợp với bộ phận chuyên môn của phường kiểm đến và chờ thời gian nhận tiền bồi thường và hỗ trợ. Năm 2021, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chi ủy chi bộ, do đại dịch Covid -19 ban vận động tổ dân phố không tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân mà chủ động triển khai tới các chi hội, đoàn thể, tổ liên gia nội dung đầy đủ. Việc nâng cao chất lượng tổ dân phố văn hóa - gia đình văn hóa, các hộ gia đình đã phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, phát huy tốt phong trào, ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, gia đình vui vẻ hạnh phúc các đoàn thể đạt xuất sắc, không có hộ nghèo. Kết quả bình xét GĐVH  năm 2021 có 95,4  % hộ gia đình đạt GĐVH.

Toàn cảnh ngày hội đại đoàn kết tổ 20

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Viết Thắng – Chủ tịch MTTQ phường ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tổ dân phố 20 đạt được trong năm 2021. Đồng thời lưu ý trong năm 2022, cấp ủy, Ban CTMT tổ dân phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức vận động nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường tuyên truyền đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tích cực giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên ở khu dân cư; tuyên truyền thanh niên trong độ tuổi tích cực tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự; chú trọng xây dựng khu dân cư kiểu mẫu góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Tại ngày hội, tổ dân phố đã biểu dương khen thưởng cho 06 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2021.

Đồng chí Ngô Thanh Xuân – PCT MTTQ quận Long biên trao thưởng cho các tập thể

Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy phường trao thưởng cho các cá nhân