hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Cán bộ, hội viên Hội LHPN Phường Thượng Thanh nghiêm túc tham gia công tác tuyên truyền, kiểm soát dịch bệnh tại các khu vực chợ!
Ngày đăng 19/08/2021 | 16:52  | Lượt xem: 60

Khi thành phố triển khai thực hiện chỉ thị 17 để nhằm ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh Covid 19. Hàng loạt các biện pháp được triển khai với mục đích hạn chế người ra đường, ra đường trong những trường hợp thực sự cần thiết, đảm bảo 5K trong công tác phòng chống dịch.

Khi thành phố triển khai thực hiện chỉ thị 17 để nhằm ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh Covid 19. Hàng loạt các biện pháp được triển khai với mục đích hạn chế người ra đường, ra đường trong những trường hợp thực sự cần thiết, đảm bảo 5K trong công tác phòng chống dịch.

Thực hiện kiểm soát người dân ra vào chợ

Một trong những biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan và kiểm soát dịch bệnh là việc kiểm soát người dân ra vào mua bán ở các khu chợ bằng hình thức phát phiếu đi chợ. Thực hiện nghiêm túc nội dung này theo sự chỉ đạo của UNBD Phường, Hội LHPN Phường Thượng Thanh đã triển khai việc phân công cán bộ, hội viên các chi hội tham gia việc thực hiện tuyên truyền, giãn cách, kiểm soát người ra vào tại khu vực 4 chợ trên địa bàn Phường (chợ Thượng Thanh, Đức Hòa, Gia Quất và Thượng Cát).

 Tiểu thương và người dân đi chợ thực hiện gián cách đúng quy đinh

Việc tuyên truyền, giãn cách và kiểm soát người ra vào ở khu vực các chợ được phối hợp chặt chẽ với lực lượng thành viên của ban quản lý các chợ cùng các đoàn viên trong Đoàn TN Phường, Hội CCB Phường nhằm mục đích tuyên truyền nhắc nhở, kiểm soát thông tin người ra vào chợ, đảm bảo nguyên tắc 5K trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Kiểm soát tại chợ Gia quất

Để thực hiện tốt nội dung này, thường vụ Hội đã sát sao chỉ đạo, phân công nhiệm vụ tới từng thành viên, cán bộ các chi hội. Các thành viên khi tham gia tại các tổ kiểm soát ở các khu vực chợ đều thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ thành viên tổ tuyên truyền, mặc áo mang màu sắc riêng của Hội LHPN Phường, đeo kính chắn, khẩu trang, sát khuẩn đảm bảo an toàn theo nguyên tắc 5K trong thời gian thực hiện nhiệm vụ..

Kiểm soát tại chợ Đức Hoà

Tiểu thương và khách mua thực hiện việc giãn cách