hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội LHPN phường Thượng Thanh họp Ban chấp hành Hội bình xét thi đua đối với các chi hội và cá nhân HTXSNV năm 2020
Ngày đăng 07/12/2020 | 11:50  | Lượt xem: 70

Thực hiện chương trình công tác Hội năm 2020 Hội Liên hiệp phụ nữ phường Thượng Thanh đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và bình xét xếp loại thi đua các chi hội. Dự và chủ trì buổi họp có đồng chí Dương Thị Hồng – Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN phường cùng các đồng chí là ủy viên ban chấp hành, chi hội trưởng các chi hội phụ nữ trực thuộc.

Tại cuộc họp đồng chí Dương Thị Hồng – CHủ tịch Hội LHPN phường đã thông qua hướng dẫn của Đảng ủy phường về đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2020, đồng thời thay mặt cho ban chấp hành thông qua bản tự kiểm điểm của tập thể ban chấp hành Hội LHPN phường, cá nhân đồng chí Dương Thị Hồng – Chủ tịch Hội và đồng chí Bùi thị Luyến – PCT Hội đã trình bày bản tự kiểm điểm của cá nhân năm 2020. Tập thể các cán bộ Hội LHPN phường đã thắng thắn đóng góp và bản tự kiểm điểm của tập thể và cá nhân năm 2020 thống nhất 100% các đồng chí có mặt: Tập thể ban chấp hành Hội LHPN phường: Hoàn thành tốt nhiệm vụ và cá nhân đồng chí Dương Thị Hồng  và đồng chí Bùi thị Luyến hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Các đồng chí trong BTV, BCH thực hiện bình xét thi đua 2020

Cũng tại buổi họp các đồng chí đã thảo luận, đánh giá xếp loại thi đua các chi hội thống nhất kết quả cụ thể: 100% các chi hội phụ nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đó đề nghị UBND phường khen thưởng 9 tập thể và 15 cá nhân đã có nhiều thành tích góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu quận giao năm 2020.