hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội LHPN phường Thượng Thanh tổ chức tuyên truyền trật tự văn minh đô thị và văn hóa ứng xử
Ngày đăng 04/05/2018 | 18:10  | Lượt xem: 213

Thưc hiện chương trình công tác năm 2018 của Hội LHPN phường Thượng Thanh, ngày 3/5/2018, Hội LHPN phường đã tổ chức tuyên truyền trật tự văn minh đô thị và văn hóa ứng xử, lồng ghép hướng dẫn cán bộ chi tổ Hội phương pháp ghi chép sổ theo dõi các nhiệm vụ trọng tâm và phong trào công tác Hội.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên có đồng Chí Lưu Thị Hà- Quận ủy viên, Chủ Tịch Hội LHPN quận; Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường; đồng chí Dương Thị Hồng - Đảng ủy viên, Chủ Tịch Hội LHPN phường; các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành, các đồng chí chi hội trưởng chi hội phụ nữ  và hơn 100 hội viên nòng cốt các chi hội phụ nữ trên địa bàn phường.

Các đại biểu tham dự hội nghị tuyên truyền

Tại hội nghị tuyên truyền đồng chí Lưu Thị Hà – quận ủy viên, Chủ Tịch Hội LHPN quận đã khẳng định: Nếp sống văn minh là toàn bộ những ứng xử tiến bộ, tốt đẹp có văn hóa của con người biểu hiện trong mối quan hệ với thiên nhiên, với xã hội, với bản thân được lặp đi, lặp lại nhiều lần trong cuộc sống thành thói quen, thành phong tục. Xây dựng nếp sống văn minh là một hành trình dài, đòi hỏi phải thay đổi tư duy của mỗi người trong cộng đồng, chuyển đổi nhận thức, hành vi của mỗi người để tự giác tham gia thực hiện nếp sống văn minh đô thị qua những hành vi có văn hóa trong ứng xử, giao tiếp, ăn, mặc, văn hóa khi tham gia giao thông và trong bảo vệ môi trường, vì vậy mỗi cán bộ hội viên Hội phụ nữ cần không ngừng học tập nâng cao ý thức về vai trò, vị trí của bản thân trong thời kỳ đổi mới, cụ thể là sự hoàn thiện trong văn hóa ứng xử cùng những kỹ năng, nghiệp vụ,trong các mối quan hệ gia đình và xã hội, từ hành vi, cử chỉ, lời nói hay thái độ ứng xử chính là thước đo đánh giá về trình độ văn hóa, năng lực công tác, tư cách đạo đức cũng như uy tín của phụ nữ  trong gia đình và xã hội. công tác tuyên truyền văn hóa ứng xử , văn minh đô thị đóng vai trò vô cùng quan trọng, nó không chỉ giúp cho mỗi người phụ nữ hoàn thiện bản thân theo các giá trị chuẩn mực “Chân - Thiện - Mỹ”, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác được giao mà còn góp phần xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc.

Đ/c Lưu Thị Hà - QUV, Chủ tịch Hội LHPN quận trực tiếp làm báo cáo viên tại hội nghị

Kết thúc hội nghị đồng chí Lưu Thị Hà đã hướng dẫn cán bộ chi tổ Hội phương pháp ghi chép sổ theo dõi các nhiệm vụ trọng tâm và phong trào công tác Hội sao cho khoa học và hiệu quả góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua năm 2018.

Hội nghị tuyên truyền trật tự văn minh đô thị và văn hóa ứng xử đã giúp cán bộ hội viên phụ nữ phường định hướng đúng và duy trì bền vững các phong trào, mô hình về văn hóa trong ứng xử, vệ sinh môi trường, văn hóa trong kinh doanh, văn hóa khi tham gia giao thông… Đồng thời, sẽ có kế hoạch nhân rộng các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Song song với đó, phát huy vai trò và ý thức trách nhiệm tự giác của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị.