hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội nghị báo cáo trả lời ý kiến tại buổi đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức CT-XH và nhân dân năm 2017.
Ngày đăng 02/05/2018 | 10:45  | Lượt xem: 341

Chiều ngày 27/4/2018 tại Hội trường UBND phường. Ủy ban MTTQ phường Thượng Thanh đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả trả lời ý kiến tại buổi đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức CT-XH và nhân dân năm 2017.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Lực - Phó bí thư, Chủ tịch UBND; đ/c Nguyễn Viết Thắng – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ; Các đ/c trong Thường trực MTTQ; Trưởng các đoàn thể CT-XH và Trưởng Ban công tác Mặt trận 28 tổ dân phố.

Hội nghị đã được nghe đ/c Nguyễn Ngọc Quang - Cán bộ Văn phòng UBND phường trình bày báo cáo kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị tại buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể CT-XH và nhân dân năm 2017. Với 30 ý kiến kiến nghị đề xuất trong đó có 05 ý kiến thuộc lĩnh vực của Đảng và các đoàn thể; 25 ý kiến thuộc lĩnh vực của Chính quyền giải quyết. Tính đến hết tháng 3/2018 những ý kiến này cơ bản đã được Đảng, Chính quyền giao cho các bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện. Tại hội nghị, có 06 ý kiến phát biểu trực tiếp, cơ bản các ý kiến nhất trí với những nội dung trong báo cáo đã trình bày, đồng thời cũng đưa ra một số vấn đề dân sinh còn bức xúc. Cụ thể: Về lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng 4 ý kiến; về công tác TTĐT, VSMT có 5 ý kiến; Xây dựng và VHXH 3 ý kiến.

Đ/c Nguyễn Viết Thắng - UVTV. Chủ tịch UB.MTTQ phường phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị đ/c Hoàng Văn Lực - Chủ tịch UBND phường đã tiếp thu, trả lời và giải trình kiến nghị của các đại biểu từng nội dung công việc rõ ràng, cụ thể, đúng trọng tâm và giải đáp, làm rõ được hầu hết các vấn đề đặt ra. Đồng thời đ/c cảm ơn các ý kiến, đề xuất trao đổi dân chủ, thẳng thắn của MTTQ, các đoàn thể CT-XH và nhân dân đối với Đảng ủy, chính quyền. Trong thời gian tới Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường quyết tâm phấn đấu chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu được giao, giải quyết kịp thời những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Chính quyền với nhân dân nhằm xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh./.

Đ/c Hoàng Văn Lực - PBT.ĐU - Chủ tịch UBND phường tiếp thu ý kiến