hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận tổ quốc, TTND, GSĐTCCĐ, thực hiện đề án 02-212 quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018.
Ngày đăng 22/03/2018 | 16:02  | Lượt xem: 531

Chiều ngày 21/3/2018 tại hội trường UBND phường, Ủy ban MTTQ phường Thượng Thanh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác MTTQ, TTND, GSĐTCCĐ và thực hiền Đề án 02-212 quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Long Biên; Đ/c Nguyễn Viết Thắng – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường; các đ/c TVUB MTTQ, TV Ban TTND, GSĐTCCĐ và Trưởng ban Công tác Mặt trận 28 tổ dân phố.

Hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của MTTQ, TTND, GSĐTCCĐ và thực hiện Đề án 02-212 quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018. Quý I/2018 Ủy ban MTTQ phường và các Ban công tác Mặt trận tổ dân phố đã làm tốt công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” gắn với chủ đề “Vì một Long Biên xanh-sạch-đẹp”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng việt Nam”. Chủ động triển khai nghiêm túc các nghị quyết Đảng ủy, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ với HĐND, UBND và các tổ chức thành viên thông qua các chương trình, kế hoạch của MTTQ, chỉ đạo sát sao trong việc tổ chức hội nghị nhân dân ở các tổ dân phố. Tại hội nghị đại biểu nhân dân các tổ dân phố, tỷ lệ dân đi dự họp đạt 70,93% và có 131 ý kiến tham gia về một số lĩnh vực như: TTĐT, TTXD, VSMT, xây dựng gia đình văn hóa, TDP văn hóa và đặc biệt tại hội nghị nhân dân đã tập trung bàn biện pháp thực hiện chủ đề “Vì một Long Biên xanh-sạch-đẹp”. MTTQ Giám sát việc thực hiện chính sách an sinh xã hội đảm bảo đúng đối tượng, chế độ, chính sách của các cấp ban hành; tổ chức giám sát 21 cuộc về việc thực hiện TTĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn phường; tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” được 137.543.000đ; phối hợp cùng UBND tổ chức tiếp dân và giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân; Ban GSĐTCCĐ chủ động giám sát tốt các công trình xây dựng trên địa bàn phường, phản ánh kịp thời những vướng mắc với UBND và chủ đầu tư nhằm hạn chế những sai sót trong quá trình thi công.

Đ/c Ngô Thanh Xuân - PCT UBMTTQ quận phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Long Biên đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong quý I năm 2018 của Ủy ban MTTQ phường, thể hiện qua con số rõ ràng cụ thể. TTĐT có nhiều chuyển biến, VSMT sạch sẽ hơn, tổ chức tốt việc tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”.  Đồng chí cũng yêu cầu MTTQ phường cần tập trung một số nội dung sau:

1. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về thực hiện kế hoạch tu dưỡng đối với cán bộ, đảng viên nơi cư trú.

2. Tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2018 về TTĐT, TTXD, VSMT, đặc biệt là việc thực hiện chủ đề “Vì một Long Biên xanh-sạch-đẹp” gắn với kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận.

3. Chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình tổ chức đại hội MTTQ phường nhiệm kỳ 2019-2024.

4. Chủ động phối hợp xây dựng chương trình tổ chức lễ hội, đảm bảo ANTT, ATTP, phòng cháy chữa cháy...

5. Tiếp tục duy trì và phát huy câu lạc bộ “Dân-quân tình nguyện làm sạch môi trường” tổ chức tốt các hoạt động là sạch môi trường trên địa bàn phường.

6. Phát động phong trào TDP “Xanh-sạch-đẹp” đề nghị các TDP thành lập các câu lạc bộ của tổ để làm sạch môi trường.

Đ/c Nguyễn Viết Thắng - Chủ tịch UBMTTQ phường phát biểu tiếp thu ý kiến

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó chủ tịch MTTQ quận, đồng chí Nguyễn Viết Thắng UVTV- Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường đã quán triệt và giao nhiệm vụ đến các Ban CTMT tổ dân phố tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm quý II, đặc biệt là một số nhiệm vụ cụ thể như: Vận động nhân dân thực hiện tốt nghị quyết của hội nghị đại biểu nhân dân; giám sát thực hiệnNghị quyết TW4 ( Khóa XII); Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Bộ quy tắc ứng xử của thành phố ban hành; vận động nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 11 của Thành Ủy Hà Nội về việc cưới, việc tang, lễ hội. Phát động ủng hộ thu quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo từ thiện khác nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn phường.