hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội nghị phản biện xã hội vào báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, ANQP của UBND trước kỳ họp thứ V HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày đăng 27/11/2017 | 14:26  | Lượt xem: 526

Ngày 24/11/2017 tại phòng họp I, UBND phường, Ủy ban MTTQ phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của UBND trước kỳ họp thứ V HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự hội nghị đ/c Hoàng Văn Lực – PBTĐU, Chủ tịch UBND phường; ông Nguyễn Viết Thắng – TVĐU, Chủ tịch UBMTTQ; bà Nguyễn Thị Ninh- ĐUV, Phó chủ tịch HĐND; các ông bà ủy viên Ủy ban MTTQ và TBCTMT 28 tổ dân phố.

Chủ trì hội nghị Đ/c Nguyễn Viết Thắng- TVĐU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường đã nêu lý do và gợi ý phần tham gia ý kiến phản biện xã hội, việc phản biện xã hội nhằm phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của công dân trong việc tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của UBND phường, có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các tầng lớp nhân dân. Thông qua đó, góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương; tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng, phát triển của phường.

Đ/c Nguyễn Viết Thắng - UVTV. Chủ tịch UB.MTTQ phường định hướng phát biểu.

Hội nghị được nghe đ/c Đặng Quang Thảo, cán bộ văn phòng UBND thông qua báo cáo kết quả hoạt động của UBND phường trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Tại hội nghị đã có 3 ý kiến tham gia trực tiếp đóng góp. Nhìn chung các ý kiến đã đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của UBND phường trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc năm 2017. Báo cáo đánh giá những mặt được, chưa được, tồn tại, hạn chế rõ ràng, các chỉ tiêu có số liệu cụ thể để so sánh. Tuy nhiên, về công tác an sinh xã hội việc chi trả chế độ cho các hộ gia đình đều được đảm bảo đầy đủ đúng chế độ, nhưng chi tập trung ở trên phường nhiều gia đình đến lĩnh gặp nhiều khó khăn; Công tác khám chữa bệnh cho các hộ chính sách, hộ nghèo hiệu quả chưa cao nên chia theo từng khu vực để chi trả chế độ và khám theo thời gian sẽ hiệu quả hơn. Hệ thống cống rãnh của các tổ dân phố bị lấn chiếm sử dụng đè lên cả mặt cống làm hỏng không kiểm soát và không nạo vét được gây sập, tắc cống làm ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Công tác DS- KHHGĐ nếu gắn chỉ tiêu cho các TDP là rất khó cho cơ sở vì vậy cần tuyên truyền mạnh mẽ hơn, sâu rộng hơn đến cơ sở tránh nguy cơ bùng phát dân số. Đối với công tác TTĐT xe tải đỗ trên hè phố làm hỏng mặt hè nhiều, xe tự chế trở vật liện xây dựng rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đề nghị phường có biện pháp xử lý. Về công tác tôn giáo, hiện nay Đình, Chùa Thanh Am đã được công nhận di tích lịch sử, các hoạt động của Hội Phật giáo quận đều tập trung hoạt động tại chùa nhưng một số hạng mục như: nhà vệ sinh, bếp... chưa được hoàn thiện, đề nghị các ngành các cấp quan tâm. Hoạt động tôn giáo chưa được thể hiện nhiều trong báo cáo đề nghị UBND phường bổ sung.

Cũng tại hội nghị đồng chí Hoàng Văn Lực - Phó BT, chủ tịch UBND phường đã tiếp thu, trả lời làm rõ một số ý kiến phản biện của các đại biểu như việc chi trả chế độ, khám bệnh cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; việc xe để trên hè phố, dừng đỗ dưới đường không đúng quy định; xe tự chế và cống tắc, cống sập, trùng tu nâng cấp tôn tạo một số hạng mục chùa Thanh Am bị hỏng UBND phường sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn cũng như kiến nghị với các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét xử lý.

Đ/c Hoàng Văn Lực - PBT.ĐU - Chủ tịch UBND phường tiếp thu và giải trình các ý kiến.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Thắng-Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường đã cảm ơn và tiếp thu ý kiến của các đại biểu. Sau hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến gửi về Thường trực HĐND-UBND phường nghiên cứu, xem xét, bổ sung đưa vào Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 trước khi trình kỳ họp thứ V HĐND phường nhiệm kỳ 216-2021 sẽ được tổ chức trong thời gian tới.