hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Thượng Thanh tổ chức triển khai kế hoạch thu Quỹ phòng chống thiên tai và tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017.
Ngày đăng 19/10/2017 | 16:46  | Lượt xem: 313

Sáng ngày 18/10/2017, tại hội trường UBND phường, UBND, Ủy ban MTTQ phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thu Quỹ phòng chống thiên tai và kế hoạch tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Lực - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND; đ/c Nguyễn Viết Thắng - TVĐU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, các đ/c Thường trực UBND, Ủy ban MTTQ, Trưởng các đoàn thể, cán bộ chuyên môn của phường; các đ/c Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng ban CTMT 28 TDP.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thọ - cán bộ kế toán UBND phường đã thông qua kế hoạch thu Quỹ phòng chống thiên tai; đ/c Nguyễn Viết Thắng - TVĐU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thông qua kế hoạch tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017. Tại hội nghị đã có 12 ý kiến phát biểu về một số lĩnh vực cụ thể như: Việc thu Quỹ phòng chống thiên tai là một việc làm mới cần tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để nhân dân hiểu về mục đích và ý nghĩa của việc thu Quỹ này; cần nói rõ đối tượng, độ tuổi, mức thu, những trường hợp được miễn theo quy định, tổ dân phố rà soát, thống nhất số liệu, thời gian tổ chức thu đảm bảo thu đúng, thu đủ kế hoạch giao.

Việc tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" cơ bản thống nhất theo cụm dân  cư, Ngày hội gắn với đánh giá kết quả một năm thực hiện cuộc vận động"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Ủy ban MTTQ hướng dẫn các cụm dân cư tổ chức Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên tinh thần "Trang trọng - thiết thực - hiệu quả - tiết kiệm", kết hợp với sơ kết thực hiện phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2017. Thường trực MTTQ phường xây dựng lịch, phân công lãnh đạo và các đ/c trong Ban vận động phường dự ngày hội tại các khu dân cư và đề nghị các cụm báo cáo cấp ủy chi bộ thống nhất thời gian, địa điểm, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để tổ chức Ngày hội thực sự là ngày hội của toàn dân.

Phát biểu chỉ đạo đ/c Hoàng Văn Lực - Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường đề nghị một số nội dung sau:

1. Các bộ phận chuyên môn gửi văn bản cho các tổ dân phố để làm cơ sở tuyên truyền vận động thu quỹ.

2. Bộ phận văn hóa thông tin tăng cường tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của phường.

3. Các tổ dân phố rà soát, thống nhất số liệu để tổ chức thu quỹ đảm bảo thời gian quy định.

4. Việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả cả phần lễ và phần hội theo đúng hướng dẫn.

5. Ban công tác Mặt trận thống nhất xây dựng báo cáo, chương trình tổ chức ngày hội thông qua cấp ủy chi bộ để Bí thư các chi bộ lãnh đạo chỉ đạo Ban vận động TDP thực hiện tốt các nội dung của ngày hội.

Đề nghị các khu dân cư nghiêm túc thực hiện theo đúng kế hoạch và lịch trình đã đề ra, nhằm thể hiện sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thống nhất ý chí và hành động dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng góp phần xây dựng phường Thượng Thanh giàu đẹp văn minh./.

Hình ảnh tại hội nghị:

Đ/c Hoàng Văn Lực - Chủ tịch UBND phường phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị