hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội LHPN phường tổ chức sơ kết phong trào công tác Hội 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
Ngày đăng 03/07/2017 | 11:18  | Lượt xem: 367

Ngày 30/6/2017 Hội LHPN phường tổ chức hội nghị sơ kết phong trào công tác Hội 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Dự và trực tiếp chủ trì hội nghị có đồng chí Dương Thị Hồng – ĐUV - Chủ tịch Hội LHPN phường, các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành và 32/33 chi hội trưởng các chi hội phụ nữ trên địa bàn phường.

Tại hội nghị đồng chí Dương Thị Hồng – Đảng ủy viên- Chủ tịch Hội LHPN phường đã báo cáo kết quả phong trào công tác hội 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm 2017,  Hội phụ nữ phường đã tích cực chỉ đạo các chi hội  thực hiện tốt 2 phong trào thi đua và 3 nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội. Cụ thể như phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" với 2804 gia đình hội viên đăng ký đạt gia đình văn minh hạnh phúc, số hội viên đăng ký đạt chuẩn mực "Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch" là 2804 hội viên, đạt 98%.

Trong 6 tháng đầu năm 2017 Hội đã tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trong tâm của công tác Hội, đó là "vận động  phụ nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc gắn với xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; "Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững"; "Xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo qui định. Hội đã thành lập được 01 chi hội phụ nữ ngoài Quốc doanh chi hội phụ nữ chợ Thượng Cát.

Tại hội nghị đã có 5 ý kiến phát biểu của các đồng chí cán bộ chi hội tập trung vào 03 nhiệm vụ trọng tâm của phong trào, hoạt động công tác hội. Bên cạnh những kết quả mà các chi hội đạt được cũng còn gặp một số khó khăn và hạn chế trong quá trình thực hiện. Đó là sự chủ động, trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác Hội một số chi hội còn hạn chế. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân chưa thường xuyên; lựa chọn nội dung sinh hoạt của một số chi hội còn chưa phong phú, chưa có nhiều sáng kiến, sáng tạo đổi mới trong sinh hoạt hội viên.

Qua các ý kiến đóng góp, đồng chí chủ tịch Hội đã đưa ra những giải pháp giải quyết các khó khăn vướng mắc của các chi hội và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đặc biệt là công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi hội và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động kỷ niệm lớn của thủ đô và đất nước.

Hội nghị sơ kết nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ công tác hội để có các giải pháp xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, tạo điều kiện hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc góp phần hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thi đua năm 2017của Hội LHPN phường Thượng Thanh.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Đồng chí Dương Thị Hồng - ĐUV, Chủ tịch Hội LHPN phường  dự và chủ trì hội nghị

Các đồng chí chi hội trưởng đóng góp ý kiến tại hội nghị