hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội LHPN phường Thượng Thanh tổ chức học tập nghị quyết Đại Hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
Ngày đăng 16/06/2017 | 08:52  | Lượt xem: 337

Thực hiện kế hoạch số 32/KH BTV ngày 09/05/2017 của Ban Thường Vụ Hội LHPN quận Long Biên, sáng ngày 15/6/2017, Hội LHPN phường Thượng Thanh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn Quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Dự và trực tiếp là báo cáo viên của hội nghị có đồng chí Lưu Thị Hà – QUV, Chủ tịch hội LHPN quận Long Biên; đồng chí Dương Thị Hồng  - ĐUV, Chủ tịch Hội LHPN phường Thượng Thanh và đặc biệt là sự có mặt của gần 200 cá đồng chí là chi hội trưởng, chi hội phó, tổ trưởng, tổ phó và hội viên nòng cốt trực thuộc Hội LHPN phường.

Tại hội nghị đồng chí Lưu thị Hà – QUV, Chủ tịch Hội LHPN quận đã quán triệt nghị quyết phản ánh đầy đủ, khách quan tình hình phong trào phụ nữ và kết quả phong trào công tác Hội thể hiện sự ghi nhận những cố gắng và đóng góp to lớn của cán bộ hội viên hội phụ nữ các cấp, đồng thời truyền đạt những nội dung cơ bản, đặc biệt là mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp được nêu trong nghị quyết.

Đ/c Lưu Thị Hà - QUV, Chủ tịch Hội LHPN quận truyền đạt các nội dung của Nghị quyết

Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn Quốc diễn ra từ ngày 7- 9 /3 /2017,với chủ đề xuyên suốt là "phát huy truyền thống, sức sáng tạo của phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa" Đại hội đã tiếp tục phát động 2 phong trào thi đua là thực hiện phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; cuộc vận động: Phụ nữ tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang, Phụ nữ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch và tiếp tục đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm công tác hội trong nhiệm kỳ XII. Tập trung tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân.

Thông qua buổi học tập nghị quyết sẽ giúp những người làm công tác Hội nắm vững nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII từ đó chủ động xây dựng chương trình, thực hiện các phong trào thi đua của Hội đúng định hướng và phù hợp với thực tiễn trên địa bàn phường Thượng Thanh

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Toàn cảnh hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII