hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Phiên họp thứ nhất BCH Công đoàn cơ quan phường Thượng Thanh khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022
Ngày đăng 30/05/2017 | 18:06  | Lượt xem: 4131

Sáng ngày 30/5/2017, BCH Công đoàn cơ quan phường Thượng Thanh khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022 đã tổ chức họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ quan phường.

Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường và 05 đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tại phiên họp, đồng chí Trần Thị Thanh Hồng – Phó chủ tịch UBND, Ủy viên BCH công đoàn khóa V đã thông qua nội dung, chương trình của phiên họp thứ nhất; thông qua tiêu chuẩn các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn.

Sau khi nghiên cứu, thảo luận, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn khóa V đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn. Kết quả, đồng chí Trần Thị Thanh Hồng– Phó chủ tịch UBND tiếp tục được bầu là Chủ tịch Công đoàn cơ quan phường khóa V; đồng chí Nguyễn Thị Ninh – Phó chủ tịch HĐND tiếp tục được bầu là Phó chủ tịch Công đoàn cơ quan phường khóa V; đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Nhân viên VP-TK tiếp tục được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ quan phường khóa V, các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra gồm đồng chí Đinh Quang Vịnh – Cán bộ TP-HT và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Minh – Cán bộ ĐC-XD.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường chúc mừng BCH Công đoàn đã tổ chức thành công phiên họp thứ nhất, bầu ra các chức danh của Công đoàn. Đồng chí đề nghị BCH Công đoàn khóa V cần phát huy tốt những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như tinh thần của Đại hội Công đoàn cơ quan phường lần thứ V, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân toàn phường xây dựng phường Thượng Thanh ngày càng văn minh và giàu đẹp.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư thường trực Đảng ủy, thay mặt BCH công đoàn, đồng chí Trần Thị Thanh Hồng – Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Công đoàn phường quyết tâm đổi mới hoạt động, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra, làm tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Ngay sau phiên họp, BCH Công đoàn sẽ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Đại hội trình LĐLĐ quận phê duyệt; đồng thời xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp, chương trình công tác nhiệm kỳ, phân công nhiệm vụ của BCH, UBKT Công đoàn để việc hoạt động đi vào nền nếp ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Một số hình ảnh tại phiên họp thứ nhất BCH Công đoàn phường khóa V:

Các đại biểu tham dự phiên họp thứ nhất

Đ/c Trần Thị Thanh Hồng - PCT UBND, Chủ tịch Công đoàn phường phát biểu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường