hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Thượng thanh tổ chức hội nghị hướng dẫn giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
Ngày đăng 06/05/2017 | 16:32  | Lượt xem: 445

Chiều ngày 5/5/2017, tại hội trường UBND phường, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã tổ chức hội nghị hướng dẫn giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Bộ Quy tắc ứng xử của UBND Thành phố năm 2017.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn chiến- Phó BTTTĐU; đ/c Nguyễn Viết Thắng - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ phường; các ông bà trong Thường trực MTTQ, Trưởng các Đoàn thể chính trị - xã hội và 28 ông bà Trưởng Ban CTMT tổ dân phố.

Hội nghị được nghe đ/c Nguyễn Viết Thắng - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường hướng dẫn giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Bộ Quy tắc ứng xử của UBND Thành phố nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của MTTQ, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết trong việc giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trọng tâm là 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và nội dung kế hoạch tu dưỡng của cá nhân cán bộ đảng viên. Việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan và cán bộ đảng viên nơi cư trú. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí trong Thường trực Ủy ban MTTQ phường, hướng dẫn các Ban CTMT tổ chức giám sát theo từng bước cụ thể. Hội nghị đã có 5 ý kiến phát biểu đề nghị về cách làm, chủ thể và nội dung giám sát sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Chiến- Phó BTTTĐU đề nghị MTTQ phân rõ chủ thể giám sát, đối tượng được giám sát, nội dung giám sát theo 27 nhận diện tự diễn biến, tự chuyển hóa của Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội; giám sát thường xuyên đảng viên nơi cư trú về việc thực hiện các chủ trương của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước để cuối năm có nhận xét, đánh giá cán bộ , đảng viên chính xác, công tâm. Đ/c cũng đề nghị MTTQ phường tổ chức phản biện trực tiếp vào việc trả lời những ý kiến của cử tri trước các kỳ họp của HĐND phường.

Tiếp thu ý kiến đạo đ/c Nguyễn Viết Thắng- UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường yêu cầu đây là một việc làm mới, khó đề nghị Ban công tác Mặt trận tổ dân phố báo cáo cấp ủy nghiên cứu kỹ văn bản, triển khai các bước theo đúng quy trình, lưu ý chế độ thông tin báo cáo theo hướng dẫn, ý kiến, kết quả giám sát bằng văn bản gửi về Thường trực Ủy ban MTTQ phường để tổng hợp, không phát tán, kết quả giám sát, đảm bảo bí mật theo quy định.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đ/c Nguyễn Văn Chiến - PBT TT Đảng ủy phường phát biểu tại hội nghị

Đ/c Nguyễn Viết Thắng - CT UBMTTQ phường kết luận tại hội nghị