hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội LHPN phường ra mắt mô hình’ “quầy thức ăn chín đảm bảo ATTP”
Ngày đăng 13/06/2022 | 15:02  | Lượt xem: 77

Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Hội LHPN phường, ngày 9/6/2022 của Hội LHPN phường Thượng thanh về xây dựng mô hình "Quầy thức ăn chín đảm bảo ATTP” năm 2022 tại chi hội phụ nữ tổ 4.

Tới dự và chỉ đạo có đồng chí: Huỳnh Thu Huyền – Chuyên viên Hội LHPN quận; đồng chí Nguyễn Viết Thắng -  Ủy viên BTV, Chủ tịch UBMTTQ phường; đồng chí Dương Thị Hồng – Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN phường; các đồng chí trong BTV Hội LHPN phường Thượng thanh, các chi hội trưởng và 7 chủ quầy hàng bán thực phẩm chín thực hiện mô hình quầy thức ăn chín đảm bảo ATTP.

Đ/c Huỳnh Thu Huyền - Chuyên viên Hội LHPN quận và các đại biểu dự hội nghị

Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác quản lý của các nghành các cấp về vệ sinh ATTP, đặc biệt là cung cấp thông tin các địa chỉ kinh doanh thực phẩm an toàn sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho chị em phụ nữ. BTV Hội LHPN phường đã xây dựng mô hình “Quầy thức ăn chín đảm bảo an toàn thực phẩm” tại các hộ kinh doanh trên địa bàn tô 4, với hệ thống tiêu chí, đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm theo các Quy định hiện hành của nhà nước, đáp ứng yêu cầu chợ văn minh thương mại. Thông qua mô hình này nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành các quy định của nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh nói chung, vệ sinh an toàn thực phẩm nói riêng của các hộ kinh doanh thức ăn chín tại chợ, góp phần chuyển đổi hành vi vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, chăm lo sức khỏe, cuộc sống gia đình của mỗi cán bộ, hội viên đồng thời xây dựng địa chỉ tin cậy cho chị em phụ nữ khi có nhu cầu về thực phẩm chín.

Các tiểu thương nhận quyết định "quầy thực phẩm chín an toàn" và chụp ảnh lưu niệm

Tại Hội nghị đồng chí Dương Thị Hồng – ĐUV – Chủ tịch Hội LHPN phường đã thông qua quy chế hoạt động mô hình quầy thức ăn chín đảm bảo ATTP, công bố và trao quyết định “Thành lập mô hình quầy thức ăn chín đảm bảo ATTP” cho 07 quầy hàng. Sau khi thành lập Hội LHPN phường sẽ phối định kỳ kiểm tra chất lượng hiệu quả của việc thực hiện mô hình, kiểm soát chất lượng nguồn gốc sản phẩm, giám sát việc chấp hành quy định về VSATTP, hỗ trợ các hộ kinh doanh tiếp cận, giao dịch với các cơ quan nhà nước để giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh đồng thời biểu dương khen thưởng kịp thời các hộ kinh doanh thực hiện tốt các tiêu chí của mô hình "Quầy thức ăn chín đảm bảo ATTP năm 2022".

 Phát biểu tại hội nghị đồng chí  Nguyễn Viết Thắng  – ủy viên BTV – Chủ Tịch UBMTTQ phường đã khẳng định tầm quan trọng của thực phẩm chín an toàn trong điều kiện hiện nay và chỉ đạo các nhiệm vụ chính như sau:

  1. Chỉ đạo về công tác tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử quận, trên đài truyền thanh và thong qua hội nghị
  2. Thường  xuyên kiểm tra giám sát các quầy thức ăn chin thực hiện mô hình, chất lượng, hiệu quả.
  3. Tiếp tục nhân rộng mô hình ra các chợ khác đáp ứng nhu cầu địa chỉ thực phẩm an toàn trên địa bàn phường.

 Nhận thức rõ vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân, vì vậy Hội LHPN phường phaỉ xác định đây là nhiệm vụ ưu tiên, tập trung công tác tuyên truyền, hướng dẫn và giám sát các hộ kinh doanh thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong thực hiện các tiêu chí của mô hình, bên cạnh đó các chủ quầy hàng thức ăn chín cần xác định được tầm quan trọng của mình trong việc đảm bảo cung cấp nguồn thực phẩm an toàn, xứng đáng là địa chỉ tin cậy về VSATTP của hội viên hội phụ nữ nói riêng và người dân trên địa bàn phường nói chung, kết thúc hội nghị các đại biểu dự đã tham quan mô hình các quầy hàng tại tổ dân phố.