hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thượng Thanh sơ kết 6 tháng đầu năm 2021
Ngày đăng 24/06/2021 | 17:04  | Lượt xem: 78

Chiều 24/6/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch MTTQ quận Long Biên; đồng chí Nguyễn Văn Chiến – PBT Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Viết Thắng – UVTV, Chủ tịch MTTQ phường; đồng chí Trần Thị Thanh Hồng – ĐUV, PCT UBND phường, các ông bà thành viên UB MTTQ, thành viên Ban TTND, GSĐTCCĐ và Trưởng ban CTMT của 16 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động của MTTQ phường đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động phối hợp với  chính quyền và các ngành liên quan triển khai đồng bộ các mặt công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm. Các ban CTMT tổ dân phố được kiện toàn, từng bước đổi mới hoạt động, góp phần cùng cả hệ thống chính trị của phường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ chủ trì hoặc phối hợp thực hiện được duy trì tốt và từng bước được nâng cao về chất lượng : Tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc nhân dịp tết Nguyên Đán, 30/4; 1/5 và ngày bầu cử  đạt 90% trở lên. Tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: CVĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phát triển các phong trào VHVN-TDTT, xây dựng mô hình xanh - sạch - đẹp - vănminh, phường văn minh đô thị và thực hiện chủ đề “Dân vận khéo, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng” năm 2021; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Ngày vì người nghèo”. Vận động ủng hộ Quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam”  được 211.335.000/130.000.000đ = 162,56%; ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” = 71,400,000đ, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” = 109,540.000đ, ủng hộ Quỹ  phòng chống Covid 19 = 77.321.000đ, ủng hộ Quỹ “Vaccine phòng chống Covid - 19”= 583.000.000đ…Bên cạnh đó, MTTQ luôn chú trọng đến việc vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, gắn bó cộng đồng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội, chống mê tín dị đoan.

Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,  MTTQ phường đã tổ chức 11 hội nghị tuyên truyền: Luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; 7 hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú; 02 hội nghị tiếp xúc cử tri; 02 buổi mạn đàm tiểu sử với số 1040 lượt người dự.  Ngày bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu, nhìn chung nhân dân phấn khởi khi tham gia bỏ phiếu, tập trung nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên để lựa chọn. Kết quả đã bầu trúng, bầu đúng, bầu đủ đối với Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tỷ lệ cử tri đi bầu các cấp đạt 99,9%. Trong đó có 10 /12 khu vực đạt tỷ lệ 100%, không có khu vực nào phải tổ chức bầu lại.

Hoạt động Ban TTND- GSĐTCCĐ : Ban GSĐTCCĐ đã tổ chức giám sát 16 công trình trên địa bàn phường, trong đó 11 công trình chuyển tiếp từ năm 2020; 05 công trình triển khai năm 2021. Hiện nay đã có 04 công trình đã hoàn thành. Nhìn chung cơ bản các công trình đáp ứng yêu cầu thiết kế như công trình trường Mầm non tổ 29, cải tạo ngõ ngách giai đoạn 1, Hạ tầng kỹ thuật  khu Ngọc Thụy, Chỉnh trang và hoàn thiện hạ tầng đô thị các ô quy hoạch B.2/CCKO, B.2/NO4, B.2/LX9 phụ cận đường quy hoạch 25m, 30m tổ 13...

Hội nghị đã có 05 ý kiến tham gia đóng góp vào kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và những giải pháp để thực hiện đạt kết quả cao

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Xuân – PCT MTTQ quận Long Biên và đồng chí Nguyễn Văn Chiến – PBT Thường trực Đảng ủy đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà MTTQ phường đã làm được đồng thời đề nghị MTTQ phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phát huy vai trò của Ban CTMT tổ dân phố trong việc giám sát công tác phòng, chống dịch ở cơ sở; tiếp nhận kịp thời sự ủng hộ giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch và biểu dương, khen thưởng những điển hình trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Uỷ ban MTTQ phường triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo kế hoạch đã được Đảng ủy phê duyệt; nội dung giám sát phải gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân; đổi mới phương pháp giám sát, hạn chế tính hình thức, quan tâm công tác tập huấn, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ mặt trận, nhất là cán bộ mặt trận tổ dân phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến – PBTTT phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tiếp thu ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Thắng – UVTV, Chủ tịch MTTQ phường đã quán triệt và giao nhiệm vụ đến các Ban công tác mặt trận các tổ dân phố trong 6 tháng cuối năm 2021 :

1. Tiếp tục vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, nâng cao chất lượng cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, Vận động nhân dân thực hiện tốt nghị quyết của hội nghị đại biểu nhân dân, chương trình hành động thực hiện tốt chủ đề Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phát triển các phong trào VHVN-TDTT, xây dựng mô hình xanh - sạch - đẹp - văn minh, phường văn minh đô thị và thực hiện chủ đề “Dân vận khéo, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng” năm 2021.

2. Thực hiện tốt Nghị quyết TW4 ( Khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ chính trị về đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu và chuyên đề năm 2021 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đánh giá nhận xét đối với đảng viên sinh hoạt nơi cư trú.

3. Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện chủ đề “Dân vận khéo, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng” năm 2021.

4. Vận động nhân dân thực hiện tốt chủ đề “ Hành động Vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp – văn minh” duy trì  “Năm trật tự văn minh và đô thị” không lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, không để mái che, mái vẩy, bục bệ làm ảnh hưởng đến giao thông đi lại của nhân dân.

5. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 11 của Thành Ủy Hà Nội về việc cưới, việc tang, thực hiện tang văn minh, khuyến khích các gia đình có đám tang tham gia hỏa táng.

6. Tiếp tục vận động tuyên truyền về  công tác DS KHHGĐ, phấn đấu thực hiện giảm tỷ lệ sinh và sinh con thứ 3 trở lên.

7. Phát động ủng hộ thu quỹ “Vì người nghèo” Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động nhân đạo từ thiện năm 2021.

8. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị của cử tri và việc tiếp công dân của UBND phường.

9. Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật ở cơ sở nhất là việc thực hiện các dự án đầu tư và các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn; thu chi các loại quỹ, phí và lệ phí; việc thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với gia đình người có công, chính sách bảo hiểm và bảo trợ xã hội.

10. Thường xuyên nắm bắt tình hình và phản ánh kịp thời những bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường; phối hợp làm tốt công tác hoà giải tại cơ sở.

12. Giám sát việc thực hiện 6 quy chế dân chủ ở cơ sở.

13. Chỉ đạo các Ban CTMT tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tôn vinh gia đình văn hóa năm 2021.

14. Tổng kết công tác MTTQ, TTND, GSĐTCCĐ năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Viết Thắng - CT MTTQ phường phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương cử bổ sung 3 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019 - 2024.