hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội LHPN phường tổ chức Thanh công hội nghị Ban chấp hành và lấy ý kiến về quy chế hoạt động Hội
Ngày đăng 31/05/2021 | 11:40  | Lượt xem: 75

Ngày 28/5/2021, Hội LHPN phường thượng thanh đã tổ chức hội nghị hop Ban Thường vụ, Chấp hành Hội.chủ trì hội nghị có đồng chí Dương Thị Hồng- Đảng uỷ viên- Chủ tịch Hội LHPN, các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Hội LHPN phường khoá XX nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại Hội nghị đồng chí Dương thị Hồng- Chủ Tịch Hội LHPN phường đã thông qua quyết định ban hành quy chế hoạt động trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Hội LHPN phường khoá XX,quyết định đã nêu rõ mọi trách nhiệm, quyền hạn của Ban thường vụ, Ban chấp hành, Chủ Tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường.  Hội nghị thảo luận cho ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội LHPN Hà Nội. Trong dự thảo quy chế làm việc đã chỉ rõ trách nhiệm, quyền hạn của mỗi cá nhân, phân công rõ người rõ việc và trách nhiệm của từng cá nhân trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội, đ/c Chủ Tịch, Phó Chủ tịch. 100% đại biểu đã nhất trí về dự thảo Quy chế làm việc gồm 4 chương, 12 điều của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội LHPN phường đã đề ra.

Đ/C Dương Thị Hồng Đảng uỷ viên- CT Hội LHPN thông qua quy chế hoạt động Hội LHPN phường

Chỉ Đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Thị Hồng, Chủ tịch Hội LHPN phường đánh giá, nhiệm kỳ 2021- 2026, BCH Hội LHPN phường xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, Thực hiện năm trật tự văn minh đô thị, vận động phụ nữ tích cực tham gia cuộc vận động, Thành phố, Quận và triển khai có hiệu quả hoạt động chuyên đề  hầu hết các nhiệm vụ đã cơ bản được hoàn thành.

 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội LHPN phường đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2021” gồm 4 nội dung và 13 chỉ tiêu,Thường trực Hội đã rà soát đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua theo quý, 6 tháng, 9 tháng. Đặc biệt nhiệm vụ trọng tâm phong trào công tác Hội cần hết sức linh hoạt trong giai đoạn dịch bệnh Covid – 19 đang diến biến hết sức phức tạp,Ban chấp hành, Ban thường vụ cần phát huy vai trò tổ chức Hội vận động sức người sức của trong đông đảo hội viên và nhân dân hỗ trợ người trong diện cách ly,thực hiện tuyên truyền 5 không để nâng cao hiệu quả phòng chống bệnh tật. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2021: Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”… các cấp Hội cần rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác Hội; tổ chức tuyên truyền quán triệt Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XX; tổ chức kiểm tra thi đua theo Điều lệ Hội, sau kiểm tra đánh giá xếp loại thi đua năm 2021 sẽ tổng kết công tác Hội và phát động thi đua năm 2022.  

 

Các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban thường vụ dự hội nghị