hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Đại diện tổ tuyên truyền tham gia kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7
Ngày đăng 21/05/2021 | 12:30  | Lượt xem: 75

Ngày 20/05/2021, đại diện tổ tuyên truyền bầu cử, đồng chí chủ tịch hội LHPN phường Thượng Thanh đã đến khu vực bỏ phiếu số 7, nơi được phân công phụ trách để kiểm tra việc chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Qua kiểm tra, đồng chí đánh giá tổ bầu cử đã nghiêm túc thực hiện công tác tuyên truyền về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cũng như các văn bản quy định, hướng dẫn triển khai về công tác bầu cử.

Trong thời gian được phân công là thành viên tổ tuyên truyền bầu cử của Phường và trực tiếp phụ trách khu vực bỏ phiếu số 7, đồng chí đã thường xuyên xuống để hướng dẫn việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Để chuẩn bị tốt, đảm bảo an toàn cho công tác bỏ phiếu, đồng chí đề nghị  tổ bầu cử thực hiện tốt công tác trực, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian bầu cử; vận động nhân dân tham gia bầu cử đạt kết quả cao nhất.