hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021
Ngày đăng 21/01/2021 | 15:28  | Lượt xem: 88

Chiều 21/01/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thượng Thanh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021. Dự hội nghị có các vị trong Thường trực UB MTTQ phường, Trưởng ban CTMT tổ dân phố.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã thông báo một số văn bản chỉ đạo của MTTQ quận và thông tin một định hướng nội dung trọng tâm công tác phong trào năm 2021, đề nghị các Ban CTMT cần tập trung vào những nội dung : Đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận chủ trì, phối hợp thực hiện như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư phù hợp tình hình thực tế ở địa phương; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; tăng cường vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và tổ chức tốt các chương trình an sinh xã hội. Năm 2021 là năm tổ chức đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vì vậy các Ban CTMT cần thường xuyên sâu sát, nắm chắc tình hình nhân dân, phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân tới các cấp chính quyền. Tăng cường giám sát, phản biện xã hội tập trung vào những vấn đề nóng, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Hình ảnh hội nghị :