hoạt động khối chính quyền

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân năm 2022
Ngày đăng 24/06/2022 | 15:49  | Lượt xem: 80

Thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14, Chiều ngày 24/6/2022, tại hội trường, UBND phường Thượng Thanh đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân. Đồng chí Vũ Trọng Thư – PBT, Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Ban thường trực UBMTTQ, Lãnh đạo UBND, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội; Trưởng công an phường; Các đồng chí công chức phường; Đại diện các nhà trường trên địa bàn phường; Các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng CCB, Chi hội trưởng Phụ nữ, Bí thư chi đoàn Thanh niên các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 với những kết quả nổi bật : UBND phường tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, sâu sát, quyết liệt trong hành động theo phương châm 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; bám sát chỉ đạo của Quận ủy, HĐND-UBND quận Long Biên và Đảng ủy phường về phát triển KTXH năm 2022. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai đồng bộ và quyết liệt, hiệu quả, Công tác tiêm chủng phòng Covid-19 được triển khai an toàn, đúng tiến độ; Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện tốt công tác chăm lo cho các gia đình chính sách; Phối hợp chặt chẽ với các ngành của Quận để kiến nghị, tháo gỡ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án tồn tại; Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường được tăng cường thực hiện; Ý thức các tầng lớp nhân dân được nâng cao; Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; công tác quốc phòng được tăng cường

Hội nghị đã nhận được 09 ý kiến đóng góp của đại diện nhân dân về các nội dung: Đóng góp, kiến nghị về công tác quản lý đất đai, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, công tác quản lý trật tự đô thị, thoát nước và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Chủ tịch UBND phường đã lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị cũng như các ý kiến đề xuất các giải pháp của nhân dân; Những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi tại hội nghị đều được đồng chí Chủ tịch UBND phường tiếp thu, trả lời tại cuộc đối thoại.

Việc tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND phường với đại diện nhân dân là dịp để người dân tham gia, đóng góp ý kiến, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý của chính quyền cơ sở; là dịp để người dân cùng với chính quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, từ đó tạo đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, góp phần thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền đô thị.

Hình ảnh hội nghị :