hoạt động khối chính quyền

Tổ dân phố số 05 phường Thượng Thanh tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 – 2025
Ngày đăng 29/05/2023 | 14:40  | Lượt xem: 123

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 76/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 18/3/2023 của UBND, UBMTTQ phường Thượng Thanh về việc tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố số 05, nhiệm kỳ 2022 -2025. Ngày 28/5/2023 tại nhà sinh hoạt cộng đồng của tổ dân phố số 05 đã tổ chức bầu cử TTDP, về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Viết Thắng, UVTV- Chủ tịch UBMTTQ, đồng chí Trần Thị Thanh Hồng, ĐUV- Phó Chủ tịch UBND phường.

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 76/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 18/3/2023 của UBND, UBMTTQ phường Thượng Thanh về việc tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố số 05, nhiệm kỳ 2022 -2025. Ngày 28/5/2023 tại nhà sinh hoạt cộng đồng của tổ dân phố số 05 đã tổ chức bầu cử TTDP, về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Viết Thắng, UVTV- Chủ tịch UBMTTQ, đồng chí Trần Thị Thanh Hồng, ĐUV- Phó Chủ tịch UBND phường.

Với đặc thù là tổ dân phố mới được thành lập từ khu chung cư Hà Nội Homeland nên công tác bầu cử TTDP số 05 được Đảng ủy, UBND, Ban chỉ đạo bầu cử phường quan tâm, chỉ đạo sát sao trong quá trình tổ chức triển khai kế hoạch; đồng thời phối hợp với Ban quản trị, Ban quản lý chung cư làm thực hiện tốt công tác tuyên truyền về quy trình bầu cử và thời gian bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố.

Việc tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhằm phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân; động viên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết, góp phần xây dựng, củng cố chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đây là hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng, vừa phát huy dân chủ, vừa chọn ra người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương quản lý, điều hành tại cơ sở.

Kết quả, với 471/471 cử tri đại diện hộ gia đình bầu đạt 100% tổng số cử tri tổ dân phố: ông Vũ Anh Tuấn đã trúng cử chức danh tổ trưởng tổ dân phố số 05, nhiệm kỳ 2022-2025.

Một số hình ảnh tại hội nghị: