hoạt động khối chính quyền

Giao ban cộng tác viên Dân số, Y tế tháng 5. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2023.
Ngày đăng 30/05/2023 | 07:57  | Lượt xem: 113

Thực hiện kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND phường Thượng Thanh vê triển khai công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn phường năm 2023. Chiều ngày 26/5/2023, Ban chỉ đạo Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và Dân số - kế hoạch hóa gia đình (BCĐ CTCSSKBĐ&DS-KHHGĐ) phường tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dân số, y tế tháng 4, triển khai khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2023.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Kim Chinh - Cán bộ chuyên trách dân số thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023. Trong tháng 5/2023, công tác DS-KHHGĐ phường đạt được một số kết quả như sau: Tiến hành nhập thông tin biến động dân số vào phần mềm quản lý dân số, kết xuất sao lưu gửi phòng gửi Phòng Dân số- TTGDSK đúng thời hạn. Tổ tư vấn, nói chuyện chuyên đề  mô hình chăm sóc SKSS trước khi kết hôn cho 20 thanh niên trên địa bàn phường. Ngày 21/5 tổ chức hội nghị truyền thông phòng chống bệnh Thalassemia (Tan máu bẩm sinh), có 85 người dự. Tham mưu UBND phường kiện toàn cộng tác viên dân số 26.  Phối hợp với tổ dân phố 20, phân chia lại địa bàn dân cư do giảm giảm cộng tác viên dân số và rà soát, hiệu chỉnh lại thông tin trên phần mềm quản lý dân số và sổ A0. Chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền, vận động tư vấn khám sức khỏe cho NCT tại TYT phường.

 Kết thúc hội nghị, đồng chí Trần Thị Kim Chinh phường đề nghị đội ngũ cộng tác viên  dân số, y tế thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong tháng 6 như sau: Tiếp tục tổ chức hoạt động truyền về công tác Y tế, DS-KHHGĐ theo kế hoạch. Tuyên truyền, vận động người cao tuổi tham gia khám sức khỏe tại trạm y tế phường. Duy trì hoạt động kho dữ liệu điện tử chuyên ngành, đảm bảo cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin biến động vào phần mềm chuyên ngành dân số; thống nhất số liệu liên ngành đảm bảo yêu cầu. Phối hợp cùng Trạm y tế phường tổ chức hoạt động chiến dịch uống Vitamin A đợt 1 năm 2023 theo kế hoạch.