hoạt động khối chính quyền

Ban pháp chế HĐND phường giám sát công tác tuyển quân đối với UBND phường
Ngày đăng 13/11/2020 | 10:47  | Lượt xem: 172

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, chiều ngày 11/11/2020, Ban pháp chế HĐND phường giám sát công tác tuyển quân đối với UBND phường.

Trưởng đoàn giám sát là đồng chí Đinh Quang Vịnh - ĐUV, Trưởng ban pháp chế HĐND; tham gia đoàn còn có đồng chí Nguyễn Thị Ninh - PCT HĐND; đại diện UBMTTQ; các đồng chí trong Ban pháp chế HĐND phường; về phía UBND có đồng chí Hoàng Văn Lực - Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường; các đồng chí trong Ban chỉ huy Quân sự phường.

Tại buổi giám sát, đồng chí Hoàng Văn Lực - Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự báo cáo kết quả công tác tuyển quân từ 01/01/2018 đến 30/10/2020. Theo đó sau khi có Hướng dẫn của Ban Chỉ huy Quân sự và kế hoạch của UBND quận Long Biên, UBND phường Thượng Thanh xây dựng kế hoạch sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường, phân công nhiệm vụ cụ thể phụ trách các tổ dân phố trên địa bàn phường. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: hệ thống đài truyền thanh, thông qua sinh hoạt, hội họp của các ban ngành đoàn thể từ đó tạo nhận thức đúng đắn về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của phường luôn đảm bảo bảo đúng quy trình, công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật. Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã thường xuyên phối hợp với các tổ dân phố trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, diện tạm hoãn, vắng mặt tại địa phương; số lượng công dân được xét duyệt sơ tuyển, tuyển chọn đều có đủ phẩm chất chính trị, sức khỏe, đạo đức đủ điều kiện để tham gia nhập ngũ; phường nhiều năm luôn hoàn thành tốt trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được cấp trên ghi nhận, khen thưởng.

Đồng chí Hoàng Văn Lực - Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự báo cáo

Các đồng chí trong đoàn giám sát và đơn vị được giám sát đã trao đổi thắng thắn, khách quan về những kết quả đã đạt được và khó khăn trong tổ chức thực hiện.

Đồng chí Đinh Quang Vịnh - ĐUV, Trưởng ban pháp chế HĐND kết luận

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Trưởng ban pháp chế HĐND, trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả của Hội đồng nghĩa vụ quân sự, ban chỉ huy quân sự phường trong công tác tuyển quân; đồng chí trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Thành phố, quận đến các chi bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhận thức, chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự, nhất là đối với các đối tượng trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; chú trọng công tác rà soát quản lý nguồn nhập ngũ, coi đây là khâu đột phá, quyết định để hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân.

2. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm luật nghĩa vụ quân sự; công khai những trường hợp đủ tiêu chuẩn nhập ngũ, những trường hợp miễn, tạm hoãn làm nghĩa vụ quân sự, những trường hợp vi phạm phải xử lý nhằm tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.