hoạt động khối chính quyền

Phường Thượng Thanh tổ chức tuyên truyền, tập huấn công tác PCCC&CNCH năm 2020
Ngày đăng 13/11/2020 | 10:29  | Lượt xem: 176

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 07/01/2020 của UBND quận Long BIên về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Long Biên năm 2020.

 

Ngày 12/11/2020 UBND phường Thượng Thanh phối hợp với Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Long Biên tổ chức tuyên truyền và tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các khu dân cư trên địa bàn phường năm 2020.Nội dung tuyên truyền, tập huấn tập trung vào: Giới thiệu nội dung một số văn bản quy phạm pháp luật về PCCC&CNCH, phổ biến vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình và trách nhiệm của cán bộ, đội viên PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng...Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC đối với từng tổ dân phố, từng liên gia trong thực hiện các quy định, nội quy về PCCC, việc sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ; có biển cấm, biến báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC, thoát nạn phù hợp với đặc điểm của khu dân cư. Thông tin về tình hình cháy, nổ, tai nạn, sự cố, các vụ cháy, nổ và các biện pháp phòng cháy, kỹ năng thoát nạn, xử lý khi có cháy, nổ xẩy ra. Vận động toàn dân nâng cao tinh thần trách nhiệm chấp hành các quy định, nội quy  yêu cầu về PCCC.

Tại buổi tuyên truyền, tập huấn cán bộ Đội cảnh sát PCCC&CNCH công an quận Long Biên đã trao đổi bằng hình thức tương tác hỏi và đáp, giải đáp những thắc mắc của người dân về các vấn đề liên quan đến công tác PCCC&CNCH đồng thời hướng dẫn tính nắng, tác dụng và cách sử dụng một số trang thiết bị phương tiện PCCC& CNCH, quy trình  xử lý khi có tình huống cháy, nổ và sự cố tai nạn xẩy ra.

Thông qua buổi tập huấn đã giúp người dân nâng cao nhận thức, nắm vững kiến thức cần thiết về PCCC, nâng cao khả năng tại chỗ trong công tác chữa cháy và cứu nạ cứu hộ cũng nhưng khả năng thoát nạn, thoát hiểm của nhân dân nếu có tình huống cháy, nổ xẩy ra và vận động mọi thành viên trong gia đình chấp hành tốt chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực PCCC&CNCH.

Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền, tập huấn